DESECRETIZAREA FENOMENULUI O.Z.N. ESTE IMINENTĂ (12)

in Lecturi la lumina ceaiului

 

Realizări tehnologice extraterestre (1)

Cunoscutul astrofizician Nassim Haramein a explicat, pe baza cercetărilor sale privind particularităţile spaţio-temporale ce se creează în interiorul stelelor, că, din perspectiva studiilor pe care le-a realizat, este cît se poate de plauzibil ca acele obiecte să fie, de fapt, uriaşe nave extraterestre intergalactice, extrem de avansate, care folosesc Soarele nostru ca pe o poartă stelară, prin care pot ieşi, apoi, în orice altă parte din Univers. Nassim Haramein susţine că aceste concluzii ar putea fi într-o foarte strînsă legătură cu unele aspecte menţionate în numeroase texte referitoare la tradiţiile antice, şi anume că vizitatorii din spaţiu veneau din stele şi erau adoratori ai Soarelui, fiind chiar denumiţi – aşa după cum am mai arătat -,,Fii ai Soarelui”.

Elementele descrise de Nassim Haramein sînt confirmate în totalitate de informaţiile obţinute pe cale telepatică de către renumitul medium american Wesley Batman, informaţii publicate în cartea sa, intitulată ,,Dragoni şi care de foc zburătoare”. În această lucrare este descris nivelul tehnologic al civilizaţiei extraterestre din sistemul solar al stelei Sirius, civilizaţie care se pare că a jucat un rol important în evoluţia civilizaţiei umane. Conform acestor informaţii, siriusienii călătoresc cu nave-mamă ce transportă, fiecare, sute de nave mai mici, precum şi mii de fiinţe extraterestre. Deplasarea navelor-mamă are loc prin declanşarea unor cîmpuri de energie foarte puternice, în stare să modifice structura spaţio-temporală ce înconjoară nava respectivă. Ele au fost construite pe mai multe nivele şi au un diametru cuprins între 650 şi 900 de km, structurile lor gigantice putînd fi asamblate doar în spaţiul cosmic. Aceste nave galactice utilizează, pentru deplasare, mai multe tipuri de sisteme de propulsie. Sistemul principal este unul de comandă mentală. Practic, acesta este un rezonator ce armonizează perfect două realităţi spaţio-temporale diferite, utilizînd, pentru aceasta, anumite sisteme antigravitaţionale care transformă materia în antimaterie. Mai apoi, se realizează un salt hiperspaţial prin porţile interdimensionale aflate chiar în centrul unor stele, dar într-o octavă diferită a dimensiunilor paralele spaţio-temporale.

Chiar dacă asemenea realizări par a fi de domeniul literaturii ştiinţifico-fantastice, studiile fizicii cuantice şi ale astrofizicii întrevăd, astăzi, din ce în ce mai mult posibilitatea ca asemenea fenomene să fie viabile. Un alt aspect, constatat recent, care ne poate ajuta să înţelegem cam la ce nivel de realizare tehnologică ar fi ajuns unele civilizaţii extraterestre extrem de avansate, este următorul: rapoartele observaţiilor astronomice au pus în evidenţă, în mod clar, anumite structuri stelare gigantice, despre care astrofizicieni renumiţi constată că au, cel mai probabil, o natură artificială. Mai exact, au fost remarcate şi fotografiate legături extrem de stranii între mai multe galaxii, ca un fel de ,,poduri intergalactice”. Unele dintre acestea sînt realizate în linie perfect dreaptă, iar altele, în trasee curbe, care prezintă simetrii inexplicabile. Întrucît este binecunoscut faptul că Universul se află într-o mişcare de expansiune, iar, în plus, galaxiile se şi rotesc, fiecare, individual, în jurul propriului nucleu central, este foarte dificil de explicat cum s-ar fi putut forma şi menţine asemenea structuri cosmice, în mod natural. Constatînd, în cadrul unui studiu competent, că aceste aspecte sfidează logica fenomenelor cunoscute de astrofizică, savantul rus A. Vorobev declara: ,,Studiind aceste grupe de galaxii care interacţionează, de exemplu galaxiile VV-33 şi VV-34, rămînem uimiţi de dispunerea inteligentă, în spaţiu, a cordoanelor de legătură”.

Ulterior acestei declaraţii a savantului rus, au fost fotografiate, prin telescop, două cordoane luminoase, şi mai impresionante, formate din stele gigantice, de foarte mari dimensiuni. Ele se întind pe o distanţă uriaşă, de 300.000 de ani-lumină!

(va urma)

MARVIN WHITE

COMENTARII DE LA CITITORI