DESECRETIZAREA FENOMENULUI O.Z.N. ESTE IMINENTĂ

in Lecturi la lumina ceaiului

 

Înţelegerile secrete dintre anumite guverne şi extratereştrii malefici (2)
Guvernanţii care au condus din umbră aceste înţelegeri au fost influenţaţi într-un mod viclean, ajungîndu-se – conform anumitor dezvăluiri care au ieşit tot mai mult la iveală – ca procesul de hibridare să se producă începînd chiar de la ei. Aceşti ,,grey“ au devenit nişte fiinţe incapabile de emoţii şi se pare că ei sînt responsabili de răpirile de fiinţe umane, acţiuni care, de fapt, au ca scop recoltarea de material genetic uman şi, apoi, crearea de hibrizi „human-grey“, întrucît rasa „grey“ nu se mai poate reproduce, fiind, din această cauză, pe cale de dispariţie. Dacă fenomenul de hibridare ar continua, el va avea drept consecinţă, bineînţeles, extincţia rasei umane.
O lucrare bine documentată în acest sens este cea a lui Richard Gleen, intitulată „Operaţiunea Calul Troian“. În această lucrare este redat, de exemplu, un mesaj venit pe cale telepatică de la extratereştrii benefici, numiţi „marii blonzi“, în care se spune: „Nu sînteţi nici pe punctul, nici pe cale de a fi invadaţi. Invazia a avut deja loc şi ea se află în stadiul final“. Multe filme de la Holywood, într-un mod deloc întîmplător, au exact rolul de a obişnui oamenii cu prezenţa ,,micilor cenuşii“. Putem observa următorul fapt: în ideea de a crea o deschidere şi chiar un sentiment de simpatie faţă de încrucişarea cu fiinţele grey, existenţa ,,micilor cenuşii“ ne-a fost „sugerată“ tuturor, inclusiv copiilor, prin desene animate şi jocuri „nevinovate“.
Conform unor dezvăluiri şi mai tulburătoare, dar care sînt susţinute de probe foarte serioase, a devenit cunoscut faptul că aceşti „grey“ sînt manipulaţi, la rîndul lor, de o altă rasă extraterestră malefică: e vorba de rasa reptilienilor, care este prezentă de mult timp pe Pămînt. Oricît de greu de crezut ar fi, se pare că aceşti reptilieni sînt capabili chiar să preia, pentru anumite intervale de timp, o formă umană şi, în felul acesta, ei ar fi reuşit să se infiltreze, într-un număr destul de mare, printre oameni. Chiar mai mult, se afirmă că reptilienii au reuşit să acceadă într-o serie de posturi de conducere foarte importante, în ierarhia politico-economică a omenirii, în realitate ei fiind cei ce se află în spatele sectei satanice a francmasoneriei, care urmăreşte, cu o sinistră îndîrjire, să instaureze aşa-numita Nouă Ordine Mondială. O prezentare bine sistematizată şi foarte argumentată a acestor aspecte poate fi consultată în renumita lucrare a lui David Icke, intitulată „Secretul Suprem“ (The Biggest Secret). În această lucrare explozivă, David Icke prezintă informaţii detaliate despre faptul că aceleaşi linii de sînge reptilian au condus Planeta timp de mii de ani şi au îngrădit cunoaşterea esoterică şi spirituală.
Din fericire, aşa cum vom arăta în continuare, Pămîntul este foarte atent supravegheat şi de către rase extraterestre benefice, foarte avansate, care caută să ne ajute, însă nu acţionînd în locul nostru, ci, mai ales, încercînd să ne facă să conştientizăm mai clar situaţia în care ne aflăm, pentru ca, în felul acesta, să ne exercităm, în cunoştinţă de cauză, liberul arbitru. Aceste civilizaţii extraterestre benefice foarte avansate sînt oricînd dispuse să ne sprijine într-un mod decisiv şi radical, cu singura condiţie ca noi să le solicităm ajutorul. Cunoscînd aceste lucruri, pentru a-şi menţine dominaţia, structurile întunecate ale „elitei“ conducătoare ascund cu stricteţe informaţiile referitoare la civilizaţiile extraterestre benefice, aflate în zona Pămîntului.
(va urma)
MARVIN WHITE

COMENTARII DE LA CITITORI