Devalizarea din 2014

in Lecturi la lumina ceaiului

 

10 informaţii năucitoare din raportul anual al Curţii de Contur

I. În 2014, premierul penal Victor Ponta a avut la dispoziţie un Fond de Rezervă al Guvernului de peste 2,3 miliarde de lei, adică aproape 500 de milioane de euro. Acest Fond a crescut de 14 ori în decursul acelui an, de la 161 de milioane de lei, în bugetul iniţial, la 2,34 de miliarde de lei. Ca o comparaţie, cam tot atît a fost şi bugetul general al Justiţiei, în acelaşi an. Curtea de Conturi notează că „pentru o mare parte din cheltuieli nu sînt îndeplinite condiţiile de a fi încadrate la categoria Urgente sau Neprevăzute“, conform dispoziţiilor legale de alocare a banilor din acest Fond.

II. Departamentul de Luptă Antifraudă (DLAF), aflat în subordinea Secretariatului General al Guvernului, a cheltuit pe transport auto nu mai puţin de 63,1% din bugetul de bunuri şi servicii. „Neeficient“, este verdictul Curţii de Conturi. „DLAF nu a respectat principiile economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în utilizarea fondurilor publice”, se spune în Raport. De asemenea, în document se consemnează că Departamentul de Luptă Antifraudă nu are nici un angajat la propriul departament de audit intern.

III. În 2014, Ministerul Afacerilor Interne a achitat, aparent inexplicabil, cheltuielile cu utilităţi de la sediul Asociaţiei pentru Implementarea Democraţiei (AID), al cărei preşedinte este Alexandru Cumpănaşu. Sediul este un imobil pe care AID l-a închiriat de la Minister. Tot în legătură cu MAI, Raportul consemnează că angajaţii acestui minister nu au trecut în evidenţele contabile aparatura primită gratuit în cadrul unui contract cu Orange…

IV. Agenţia Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), aflată în coordonarea premierului, a avut la dispoziţie, în 2014, un credit bugetar iniţial de 263,4 milioane de lei, dar a sfîrşit prin a face plăţi de 625,8 milioane de lei. ANRP se află în centrul unei ample anchete a DNA, potrivit căreia cei mai importanţi beneficiari ai sumelor plătite de Agenţie în perioada 2009-2011 sînt parlamentari şi alţi politicieni. Aceştia au primit despăgubiri de zeci sau sute de ori mai mari decît valoarea reală a proprietăţilor pentru care cumpăraseră drepturi litigioase.

V. Ministerul Sănătăţii a primit gratuit, de la Ministerul pentru Societatea Informaţională, 5.591 de „licenţe perpetue pentru pachete software“, în sumă estimată de 5,4 milioane de lei. Ministerul Sănătăţii nu a făcut nimic cu cele peste 5.591 de licenţe. Nimic.

VI. Secretariatul de Stat pentru Culte (SSC), instituţia care asigură salarizarea preoţilor şi construirea de lăcaşe de cult, a fost, în 2014, în subordinea Guvernului şi în coordonarea premierului Victor Ponta. SSC a cheltuit 434,8 milioane de lei. În acelaşi an, bugetul pentru Tineret şi Sport a fost de 392,6 milioane de lei.

VII. Ministerul Muncii a calculat greşit asigurările care trebuiau plătite pentru mai multe drepturi salariale obţinute în instanţă, aplicînd greşit cota de contribuţii la asigurările sociale. Bugetul consolidat a fost astfel păgubit cu 363.000 de lei.

VIII. Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare este o instituţie din subordinea Ministerului Educaţiei. În 2014, această agenţie a achitat 14,2 milioane de lei unor companii de IT care, la controlul Curţii, n-au putut dovedi că produsele furnizate ar fi fost „noi, nefolosite şi de ultimă generaţie, necesare modernizării infrastructurii de date administrate de entitate, în conformitate cu specificaţiile tehnice prevăzute în propunerea tehnică, însoţite de toate documentele prevăzute în caietul de sarcini”.

IX. Ministerul Agriculturii nu poate justifica prin documente cheltuirea a 2 milioane de lei pentru participarea la un tîrg care a durat 3 zile, 12-15 februarie 2014. Este vorba de BIOFACH, cel mai mare eveniment de profil, care s-a ţinut la Nürnberg. În cadrul deplasării, Ministerul Agriculturii a organizat şi conferinţa „Strategia Dunării – Oportunităţi pentru dezvoltarea agriculturii ecologice în Europa Centrală şi de Est”.

X. 18,4% din cheltuielile bugetului de stat reprezintă cheltuieli de personal – adică salariile angajaţilor şi ale colaboratorilor.

COMENTARII DE LA CITITORI