Devenim tot mai săraci spiritual

in Lecturi la lumina ceaiului

 

Corneliu Vadim Tudor, marele pamfletar şi cărturar de frunte al spiritului românesc, politician redutabil şi şef de partid, a ales să se înalţe la Ceruri chiar de Ziua Sfintei Cruci. A plecat să-i întîlnească pe bunii săi prieteni, romancierul Eugen Barbu şi poetul Adrian Păunescu, autori ai unor scrieri memorabile. Dispariţia lui neaşteptată, la numai 65 de ani, cînd mai avea încă multe de spus, i-a surprins pe toţi cei ce aparţin Neamului Românesc, neam pe care l-a iubit, l-a ocrotit, l-a cîntat şi l-a slăvit în opera sa, cuprinzînd cca. 40 de volume, multe dintre ele, traduse în 6-10 limbi străine. În ultimii 25 de ani, Tribunul a fost o Voce a Cetăţii, de care întotdeauna se ţinea seama. ,,Şi-a iubit cu ardoare ţara, aşa cum puţini pot s-o facă”, spunea Ion Iliescu, şi acesta este adevărul. Patriotismul lui ardent şi personalitatea sa plurivalentă s-au reflectat în vasta şi diversa activitate pe care a desfăşurat-o. Iubirea de adevăr şi de dreptate i-a fost călăuză şi, ori de cîte ori a fost cazul, a combătut hoţia, injustiţia şi impostura, folosind, ca arme, condeiul neiertător şi verbul caustic.

Mă alătur întregului nostru popor îndoliat şi-mi exprim regretul pentru dispariţia celui care a fost Corneliu Vadim Tudor. Familiei îndurerate îi doresc să aibă tăria de a îndura cumplita pierdere. Cu toţii am pierdut un mare Om, un patriot înflăcărat, un iubitor de adevăr, care a luptat pînă în ultima clipă pentru demnitatea şi prosperitatea Poporului Român. Numele său a intrat în Cartea de Istorie a Neamului Românesc. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

VOICU ANTON

COMENTARII DE LA CITITORI