Dezmembrarea României – o ţintă a Mafiei internaţionale! (1)

in Lecturi la lumina ceaiului

Ne întrebăm cu toţii, derutaţi şi dezorientaţi, pentru ce, de aproape 3 decenii de „democraţie“ şi de „stat de drept“, continuăm să batem pasul pe loc, jucăm „tropoţica“, hopa-tropa, cum se spune, ca nişte nătîngi ce sîntem. Sau numai alţii ne caracterizează aşa? Nu cred, chiar sîntem nişte nătîngi, nişte năuci. Însă nu chiar toţi. Aşa sîntem noi, cei mulţi, „boborul“, din moment ce nu ne-am putut dumiri, după atîţia ani, că aceia pe care i-am ales şi îi alegem în fruntea ţării să conducă destinele unui popor, nu au fost şi nu sînt decît nişte nemernici, nişte vînduţi străinilor! Şi, fiind ei vînduţi, nu vor altceva decît să ne vîndă şi pe noi. Să vîndă şi ţara!
Din cauza acestor nelegiuiţi, România a ajuns o ţintă directă a Mafiei internaţionale. Una constituită la cel mai înalt nivel mafiotic, cu încrengături în toate punctele cardinale ale globului, de la Washington la Londra şi de la Berlin la Moscova. De peste tot se trag sfori, se pun la cale planuri oculte, toate vizînd soarta viitoare a României. Abia acum pricepem că, de fapt, aşa-zisa Europă unită nu este decît o făcătură a acestei uriaşe caracatiţe internaţionale, care îşi întinde braţele hrăpăreţe peste popoarele lumii, în primul rînd ale Europei. De abia acum pricepem că România, devenind „membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană“, a devenit o colonie a capitalului imperialismului mondial!
Nu trebuie să ne fie teamă de un al treilea răboi mondial, fiindcă el nu va avea loc, probabil, niciodată. Există acum altfel de „războaie paşnice“, cu mult mai perfide, fiindcă nimeni nu ştie cine sînt duşmanii cei adevăraţi şi unde se află ei. Ar putea fi tocmai cei pe care îi considerăm prieteni. Şi-atunci, nu are dreptate Larry L. Watts, cînd lansează lozinca-avertisment „Fereşte-mă, Doamne, de prieteni…“? Care sînt, oare, prietenii adevăraţi ai României în actualul context internaţional? La cine ar putea ea apela la nevoie? Greu de spus, din moment ce, atît la Washington, cît şi la Londra, la Berlin şi la Moscova, se pun la cale planuri care au drept ţintă dezmembrarea Ţării.
Încă din 1986, la Washington, cu sprijinul direct al lui Sörös Gyorgy şi a miliardelor lui de dolari, se punea la cale aşa-numita „regionalizare a Europei“, care se preocupa în special de România, prin crearea acelor „regiuni transfrontaliere“, unde statul român îşi pierde autoritatea şi atributele statale, acestea devenind astfel „embrionul“ viitoarei dezmembrări a României. Prin ele, ca şi prin societăţile economice internaţionale, se urmăreşte ca să nu mai avem nimic, totul să fie sub controlul şi stăpînirea capitalului imperialist mondial. În acelaşi timp, se urmăreşte, cu multă tenacitate, ca românii să fie şi să rămînă săracii Europei, astfel încît tineretul să plece care pe unde poate, natalitatea să scadă, populaţia să se reducă, iar România să dispară de pe harta politică a Europei.
La Londra se afirmă, fără ruşine, că românii sînt „răii patologici ai Europei“! De ce, nu se ştie. Se ştie, însă, că aceia care ne cataloghează astfel sînt tocmai mizerabilii care ne-au vîndut ruşilor, prin înţelegerea mişelească dintre Churchill şi Stalin, de la Moscova, din 9 octombrie 1944, la ora 22, pe care Churchill o socotea tocmai „momentul prielnic pentru tranzacţii“ (!), cu privire la împărţirea zonelor de influenţă, de după cel de-al II-lea război mondial.
Cei care guvernează lumea, marii magnaţi ai capitalului mondial, marile şi puternicele grupări mafiote internaţionale, care doresc să traseze hotare după propriile lor interese, nu au, desigur, nevoie de o Românie puternică aici, la gurile Dunării. Cum să vadă cu ochi buni tendinţele unioniste din România şi Republica Moldova? Germania ne acuză pe faţă: „Tendinţa din România de a se relaxa regulile de acordare a cetăţeniei pentru persoane din Republica Moldova stîrneşte furie în statele occidentale care se confruntă cu valuri de emigranţi“. De parcă, la Berlin, nu s-ar cunoaşte că acele „persoane din Republica Moldova“ nu sînt nici indieni, nici pakistanezi, nici chinezi, nici afgani etc., ci români! Exact aşa cum nemţii din fosta RDG erau nemţi ca şi cei din fosta RFG! Atunci, în 1990, RFG a înghiţit RDG. Nici o voce nu s-a ridicat împotriva „anexării“! Nimeni nu a strigat că s-au modificat graniţele europene, stabilite prin tratatele semnate după cel de-al II-lea război mondial. Nu, fiindcă toată lumea a fost de acord că s-a realizat astfel idealul suprem al poporului german: acela de a trăi într-o singură ţară. Guvernanţii de azi ai ţării, Guvernul României, importat de la Bruxelles, s-a executat imediat, ca să nu mai supere Occidentul, şi a lichidat obţinerea vizelor de către moldoveni. Dar, după ce s-a văzut cu sacii în căruţă, cum se spune, Germania nu mai acceptă ca şi alte popoare să aibă acelaşi ideal. Numai că nu sîntem chiar atît de naivi şi neştiutori, încît să nu pricepem că, prin acea voce a Berlinului, se aude şi vocea Moscovei. Iar acestea nu sînt altceva decît un răsunet tîrziu al altei înţelegeri mişeleşti făcute pentru îngenunchierea României: Pactul Ribbentrop-Molotov, din 1939, de fapt, dintre Hitler şi Stalin, marii călăi ai omenirii. Călăii au dispărut de mult, omenirea de azi îşi mai aminteşte de ei ca de nişte stafii care au bîntuit cîndva prin Europa, îngrozind lumea. Iată, însă, că se menţin consecinţele nefaste ale faptelor lor ticăloase, care despart fraţii de fraţi, aşa cum este cazul românilor de peste Prut, cei care trăiesc pe pămîntul românesc al Basarabiei, rupt din trupul Ţării şi ajuns sub stăpînirea imperialismului moscovit.

(va urma)
Ilie Şandru

COMENTARII DE LA CITITORI