Dicţionar de maxime latineşti (2)

in Lecturi la lumina ceaiului

Iată şi alte maxime pe care le oferim, spre cunoaştere, mai ales cititorilor tineri:

In labore nobilitat = prin muncă, sufletul se înnobilează.

Inimus esse oculus vecini = ochiul vecinului este viclean.

In teneris discere multum est = a învăţa la vîrsta tinereţii înseamnă mult. (Vergiliu)

Ira furor brevis est = mînia este o scurtă nebunie.

Ipso facto = prin însuşi acest fapt.

Ita lex scripta est = aşa prevede legea.

In medio stat virtus = virtutea stă la mijloc.

Quod munus republicae offere maius meliusque possumus quam si docemus atque erudimus iuventutem =

ce serviciu mai important şi mai valoros poţi aduce statului decît să instruim şi să formăm tineretul. (Cicero)

Quidquae agis prudenter agas respice finem = orice faci, să faci cu prudenţă şi să ai în vedere sfîrşitul.

Labor omnia vincit improbus = munca stăruitoare învinge totul.

Laetitia perfecto est = bucuria înseamnă desăvîrşirea. (Baruch Spinoza)

Lupus pilum mutat non mentem = lupul îşi schimbă blana, dar năravul ba.

Magister dixit = profesorul a spus.

Manus manum lavat = o mînă spală pe alta.

Medicus curat natura sanat = medicul îngrijeşte, natura vindecă.

Minima de moralia = dintre atîtea rele, alege răul cel mai mic.

Mysterium fascinans mysterium tremendum = misterul care fascinează, misterul care produce teamă. (Rudolf Otto, filozof german)

Modus dicendi = un fel de a spune.

Mutatis mutandis = schimbînd ce e de schimbat.

Naturalia non turpia sunt = cele naturale nu sînt ruşinoase.

Nec sunt beati quorum divitas nemo nevit = nu sînt fericiţi cei ale căror averi nu sînt cunoscute.

Nemo ante mortem beatus est = nimeni nu e fericit înaintea morţii. (Solon)

Nihil lacrima citius arescit = nimic nu se usucă mai repede ca lacrima.

Nos numerus sumus et fruges consumere nati = noi sîntem mulţimea născută pentru a mînca roadele pămîntului. (Horaţius Flacus)

Non omnia possumus omnes = nu putem să le facem pe toate. (Vergilius)

Nullum magnum ingenium sine quadam mixtura dementiae fuit = nici un spirit mare nu a fost lipsit de un grăunte de nebunie. (Seneca)

Omnia prius experiri quam arma sapientem decet = înţeleptul încearcă totul înainte de a recurge la armă. (Terenţius)

Pedibus timor addit alas = frica dă aripi picioarelor. (Vergilius)

Pereunt et imputantur = timpul trece şi-ţi va fi pus la socoteală. (Marţial)

Plerumque in summo periculo timor misericordiam non recipit = cînd este adus în mare primejdie, regula este ca teama să nu admită mila. (Caesar)

Probitas laudatur et alget = cinstea-i lăudată, dar pătimeşte.

Pulchrum est bene facere rei publicae = este frumos să faci un bine patriei. (Sallustius Crispus)

Ridentem dicere verum = să spunem adevărul rîzînd

Rara est fides = prietenia este rară.

Roma locuta = Dacă Roma (un om superior, o somitate) a vorbit (şi-a spus părerea), dezbaterea este încheiată.

Sublata causa tollitur effectus = îndepărtînd cauza, dispare efectul.

Sapientia ars vitae est = înţelepciunea este arta vieţii.

Sententia compos voti = dorinţa a fost împlinită. (Horaţius)

Seniores priores = bătrînii au întîietate.

Sustine et abstine = rabdă şi taci.

Stultitiam simulare loco prudentia summa est = a face pe prostul, în anumite situaţii, este cea mai bună măsură de precauţie. (Marcus Cato)

Tarde venientibus ossa = ultimii sosiţi la masă se aleg cu oasele. (Horaţius)

Urbi et orbi = în toate oraşele şi în toată lumea.

Vae soli! = vai de omul singur!

Varium et mutabile semper femina = femeia este mereu schimbătoare

Vir sapient fortis est = înţeleptul este puternic.

Vita mortuorum in memoria vivorum est posita = viaţa celor morţi se află în memoria celor vii.

Vita sine litteris mors est = viaţa fără învăţătură este moarte.

Vulnerat omnes ultima necat = toate rănesc, ultima ucide.

 

Vocabular juridic latinesc

Agere causam = a susţine un proces

Causa, ae = proces

Creditor, oris = creditor

Debo ere = a fi dator

Indicium, ii = dovadă

Iniuria, ae = nedreptate

Iudex, icis = judecător

Iudicium, ii = proces, judecată, pledoarie

Iurisprudentia, ae = ştiinţa dreptului şi a statului roman

Iuro, are = a jura

Ius civile = ,,Dreptul civil”; curpindea toate normele juridice care reglementau viaţa civilă a cetăţii. Toţi cetăţenii romani aveau drepturi civile.

Ius gentium = ,,Dreptul ginţilor”; facilitau cooperarea comercială dintre cetăţenii romani şi cei străini.

Pactus duo mili = fixînd un preţ de 2.000 de sesterţi

Perdere causam = a pierde un proces

Peto, ere, petivi, itum = a cere (bani)

Solvo, ere, solvi, solutum = a plăti

Sfîrşit

PAUL SUDITU

COMENTARII DE LA CITITORI