Din învăţăturile Părintelui Arsenie Boca

in Pagină creştină

Cele şapte chemări ale lui Dumnezeu la mîntuire (1)

Cele mai cuprinzătoare cuvinte, ale oricărui om, sînt cuvintele lui de pe urmă (de pe patul de moarte), întrucît sînt spuse cu o mare dare de seamă. Are şi Mîntuitorul un cuvînt de acesta, de pe urmă, care este, totodată, şi rugăciunea celei mai aprinse iubiri, văzute vreodată pe pămînt. Cuvîntul acesta – rugăciune – ne îndrumă să bănuim neasemănata strădanie a lui Dumnezeu-Omul, ca să ne cîştige fiinţa întreagă pentru mîntuirea cu care a venit în lume. Iar despre tot focul cu care tînjeşte inima lui Dumnezeu după noi, vrînd să ne atragă spre Sine, ucenicul iubirii, Ioan, scrie (Ioan, cap. 17):
1) Ridicîndu-Şi Isus ochii spre cer a grăit: Părinte, a sosit ceasul! Preamăreşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te preamărească.
2) Precum l-ai dat stăpînire peste toată făptura, ca viaţă veşnică să dea la toţi pe care I i-ai dat.
3) Iar viaţa veşnică aceasta este, ca să Te cunoască pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, şi pe Isus Christos, pe Care L-ai trimis.
4) Eu Te-am preamărit pe Tine pe pămînt lucrul pe care mi i-ai dat să-l fac, l-am săvîrşit.
5) Şi acum, la Tine însuţi mă preamăreşte, Tu, Părinte, cu slava pe care la Tine am avut-o mai înainte de a fi lumea.
6) Arătat-am numele Tău oamenilor pe care mi i-ai dat Mie, şi cuvîntul Tău l-am păzit.
7) Acum au cunoscut că toate cîte mi-ai dat de la Tine sînt.
8) Căci cuvintele pe care mi le-ai dat, le-am dat lor, iar ei au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit, şi au crezut că Tu m-ai trimis.
9) Eu pentru aceştia mă rog, nu pentru lume mă rog, ci pentru cei ce mi i-ai dat, căci ei ai Tăi sînt.
10) Şi toate ale mele ale Tale sînt şi ale Tale ale mele şi mă preamăresc întru ele.
11) Mult nu mai sînt în lume, dar ei sînt în lume şi eu vin la Tine. Părinte Sfinte, pe care mi i-ai dat, păzeşte-i întru numele Tău, ca să fie una, precum una sîntem şi noi.
12) Cînd eram cu ei în lume, pe cei ce mi i-ai dat, îi păzeam, întru numele Tău, şi astfel i-am păzit, că n-a pierit nici unul dintre ei, fără numai fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura.
13) Acum dar, vin la Tine şi acestea le grăiesc în lume, ca bucuria mea s-o aibă deplină întru ei.
14) Cuvîntul Tău le-am dat lor, dar lumea i-a urît, fiindcă nu sînt din lume, precum nici eu nu sînt din lume.
15) Nu mă rog ca să-i iei din lume, ci ca să-i păzeşti pe ei de cel viclean.
16) Ei nu sînt din lume, precum nici eu nu sînt din lume.
17) Sfinţeşte-i pe ei întru adevărul Tău, cuvîntul Tău este adevăr.
18) Precum m-ai trimis pe mine în lume, şi eu i-am trimis pe ei în lume.
19) Şi pentru ei, eu mă sfinţesc pe mine însumi, ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr.
20) Dar nu numai pentru aceştia mă rog, ci şi pentru cei ce vor crede întru mine, după cuvîntul lor.
21) Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru mine şi eu întru Tine, ca şi ei să fie una întru noi, aşa încît lumea (văzîndu-i una) să creadă precum că Tu m-ai trimis.
22) Şi mărirea pe care Tu mi-ai dat-o le-am dat-o lor, ca să fie una, precum şi noi una sîntem.
23) Eu întru ei şi Tu întru mine, ca să fie în una desăvîrşiţi şi să cunoască lumea precum că Tu m-ai
trimis şi i-ai iubit pe ei, cum m-ai iubit pe mine.
24) Părinte, aceia pe care mi i-ai dat, voiesc ca unde sînt eu să fie şi ei împreună cu mine, ca să privească slava mea, pe care Tu mi-ai dat-o, că m-ai iubit pe mine mai înainte de întemeierea lumii.
25) O, Părinte drepte, dar lumea pe Tine nu te-a cunoscut, ci eu Te-am cunoscut şi au cunoscut şi aceştia că Tu m-ai trimis.
26) Arătat-am numele Tău şi-l voi arăta, ca iubirea cu care m-ai iubit Tu să fie într-înşii şi eu întru el.

(va urma)
Preot ARSENIE BOCA

COMENTARII DE LA CITITORI