Din Memoriile lui Laurence Olivier „Totdeauna am simţit nevoia s-o fac pe grozavul!“ (1)

in Lecturi la lumina ceaiului

În filmul Pe aripile vîntului erau aproape la fel de multe momente frumoase ca şi în romanul Margaretei Mitchell. Olivia de Havilland a jucat perfect rolul Melaniei. Într-o scenă de un intens dramatism, soldaţii unionişti pătrund în casă cînd nu era locuită decît de femei şi de guvernanta lor negresă, pe cale de a îmbătrîni. Cotropitorii erau în căutarea bărbaţilor pe care-i bănuiau – aşa cum se şi întîmplase de fapt – că au participat la un raid al Ku Klux Klan-ului. Cucoanele din casă, dirijate de Melanie, îşi păstrau pe cît puteau calmul, în împrejurările acelea înspăimîntătoare. Melanie luă în grabă o carte şi începu să citească din ea cu glas tare, creînd cu splendidă vitejie impresia că familia se bucură de a petrece o seară liniştită, cu nimic ieşită din comun. Cartea pe care o apucase era ,,David Copperfield”, şi ea începe chiar cu primul paragraf, aşa că-i auzim glasul frumos citind ceea ce e, probabil, unul din pasajele cele mai bine cunoscute din literatură, în agreabilul ei ritm legănat, specific sudului Statelor Unite. ,,Dacă mă voi dovedi eroul propriei mele vieţi, sau dacă acest rol va fi jucat de altcineva, asta se va vedea din paginile de faţă. Ca să-mi încep Viaţa chiar cu începutul vieţii, trebuie să înregistrez faptul că m-am născut (după cum sînt informat şi după cum cred) într-o vineri, la miezul nopţii. Lumea a remarcat că pendula a început să bată 12, iar eu am început să plîng, exact în acelaşi moment”.
Aş putea păstra aproape toate amănuntele în descrierea propriei mele naşteri. Dar dacă vor fi bătut orologiile din casa cu nr. 26 de pe Wathen Road, orăşelul Dorking, comitatul Surrey, în dimineaţa zilei de 22 mai 1907, cu siguranţă că ar fi trebuit să indice ora 5.
Taică-meu povestea adeseori cum prăjea cîrnaţi pentru doctorul Rawlings şi pentru el, cînd a apărut mamoşul în pragul bucătăriei, aducîndu-i un prunc mititel, dar cu o înfăţişare destul de sănătoasă, deşi deocamdată era nespălat şi plin de sînge.

(va urma)
Traducere de ANDREI BANTAŞ

COMENTARII DE LA CITITORI