Domniei Sale, Domnului Eminescu…

in Poeme

El, steaua ce a răsărit
Din miezul sfînt al lui Gerar,
Se uită peste vremi grăbit,
Semeţ, atent şi temerar…

El, voievodul poeziei,
Luceafărul nestins şi neuitat,
Priveşte peste vatra Romîniei –
Tărîmul sfînt şi binecuvîntat…

El, Eminescu Mihail,
Poetul cel făr’ de pereche,
Sărută azi ca un copil
Icoana ţării în genunche…

Poporul drept
Îi mulţumeşte,
Prin ochii lui priveşte-n viitor,
O ţară sfîntă simte româneşte
Prin versul lui nepieritor!

Preot Emil Nedelea Cărămizaru
(Poezie scrisă astăzi, ziua a14-a
a lui Gerar, anul Domnului 2017,
în ajunul naşterii Voievodului poeziei româneşti, spre veşnică recunoştinţă)

COMENTARII DE LA CITITORI