Drept la replică

in Lecturi la lumina ceaiului

 

Revin, cu gînduri bune, dorindu-vă sănătate, spor în activitatea redacţională, în viaţa de zi cu zi, şi cu speranţa că, totuşi, lumea românească se va trezi la realitate şi că, în sfîrşit, va lua taurul de coarne… Adică va cere socoteală acelora care au jefuit şi încă mai jefuiesc ţara aceasta, numită România, obligîndu-i să aducă la buget banii furaţi vreme de 25 de ani, după care să fie judecaţi în mod drept şi în conformitate cu legile interne şi cu cele internaţionale. Sper că naţia noastră n-a adormit cu totul şi pentru totdeauna.

În nr. 1274 al revistei ,,România Mare” a apărut, la pg. 20, un articol referitor la ,,sinuciderea lui Chivu Stoica”, al cărui conţinut m-a intrigat nespus de mult, îndemnîndu-mă să vă trimit un Drept la replică, în fapt, un Drept la apărare, în speranţa ca el să fie publicat în paginile revistei dvs. Scrisoarea am trimis-o, din Timişoara, în data de 26 ianuarie a.c.

Evenimentele politice şi nu numai acestea, ce se succed rapid şi cu multă vîlvă în ultima perioadă, toate avînd în prim-plan ,,lupta contra Mafiei autohtone”, au deschis calea apariţiei în presă a multor articole, inclusiv în publicaţia pe care o conduceţi. Acesta este, cred, motivul pentru care articolul meu, trimis dvs., nu a fost publicat, pînă acum, în paginile revistei ,,România Mare”. Întrucît sîntem rude ale lui Chivu Stoica, aşa după cum am arătat în scrisoarea expediată pe adresa dvs., am găsit de cuviinţă să-i apărăm numele, activitatea pusă în slujba îmbunătăţirii condiţiilor de trai şi de muncă ale muncitorimii române, mai apoi, a întregii naţiuni, precum şi atitudinea curajoasă cu care i s-a opus dictatorului Ceauşescu în privinţa măsurilor de austeritate. Am dorit, astfel, să arătăm cît de nedrepte sînt afirmaţiile din articolul – nesemnat (?!) – apărut în nr. din 16 ianuarie a.c., care denigrează un om, o personalitate a vieţii politice româneşti, într-un mod cu totul înjositor şi nedrept.

Semnează, cu onoare, al dvs.

VALENTIN MUNTEANU

COMENTARII DE LA CITITORI