Enescu şi Honegger

in Poeme

Enescu ne-a dăruit
Al său răscolitor „Oedip”,
În care punctul culminant
Al tragediei
Coincide cu sensul christic
Al cuvintelor:
„Fericit cel curat la suflet,
Cu el este pacea”…
Honegger ne-a lăsat moştenire
Sublimul oratoriu „Ioana pe rug”,
Punînd într-un „extaz de limpezimi”
Sensul cuvintelor:
„Nu există artist apatrid!
Marile opere s-au născut
Atunci cînd creatorul
A simţit pulsaţiile
Pămîntului natal…
Şi a compus avînd
Revelaţia etnicităţii”…

Ascultînd şi reascultînd
Tragediile „Ioana pe rug”
Şi „Oedip“ enescianul,
Voi spune, ca şi un scriitor parnasian,
Impresionat de creaţiile străbătute
De teme majore:
„Drama s-a născut
Dintr-un cîntec al jertfei,
Din cîntecul responsorial
Al corurilor antice
Care,
Pe drumurile diafane
Ale muzicii,
Îşi întîlniră
Zeul”…

DORU POPOVICI

COMENTARII DE LA CITITORI