Este opinia publică un criteriu suficient de reprezentativ ca îndrumare pentru dezvoltarea economiei şi vieţii sociale a României? (9)

in Lecturi la lumina ceaiului

 

Viaţa reală a celor mulţi – singurul

criteriu de valoare care poate orienta spre progres economia şi societatea românească în dezvoltarea lor istorică (2)

În situaţia prezentată, există o anumită posibilitate sau un anumit suport de sprijin, suficient de veridic şi de trainic, pentru depăşirea paradoxurilor ce stau mereu în calea progresului economico-social general? Da! Contrar lipsei de certitudine a „opiniilor publice“ şi a putinţei practice de utilizare a acestora, în anumite condiţii date, ca mijloace şi modalităţi de dezbinare şi manevrare a masselor în scopuri străine propriilor lor interese şi ale ţării, există, totuşi, o judecată superioară, suficient de obiectivă şi de reprezentativă ca îndrumare spre progres a economiei şi societăţii româneşti. Aceasta este opinia populară, a mulţimii, oglindită în ceea ce simt şi gîndesc massele largi de oameni ai muncii de la oraşe şi sate în viaţa lor de zi cu zi, adică cei care reprezintă cu adevărat poporul şi au, în ultimă analiză, rolul hotărîtor în dezvoltarea României.

„În casa unui plugar şi a unui muncitor cu palmele – precizează marele cărturar şi patriot român Simion Mehedinţi (Soveja), în lucrarea sa „Poporul“ – poţi afla, uneori, într- un ceas, mai mult adevăr decît în zeci de discursuri parlamentare şi în mormane de statistici şi studii speciale. Citeşte-le şi pe acestea – îndeamnă acelaşi savant pe cei doritori să cunoască adevărul –, dar pentru a avea o garanţie, mai mult, întoarce-te cu ochii spre mulţime, cum e în viaţa sa de toate zilele, nu în clipele de agitaţie, fiindcă altele sînt legile sufletului colectiv“.

Consideraţii finale referitoare

la orientarea spre progres a României

Dezastrele nemaiîntîlnite care au avut loc în economia ţării şi dramele neînchipuite trăite de majoritatea absolută a poporului român, după evenimentele din decembrie 1989, ca urmare a „reformelor“ nefaste, înfăptuite pe baza şi în numele „opiniei publice“, ne determină să cerem imperios ca politica naţională a ţării – fundamentată pe acest criteriu, creat artificial şi impus forţat de medii direct interesate din interior şi din afară, fără nici o valoare pentru dezvoltarea, pe temeiuri ştiinţifice şi eficiente, a economiei şi societăţii – să fie reconsiderată radical, într-un timp cît mai scurt, pentru a salva România de la noi catastrofe economice şi sociale, precum şi de la transformarea ei, din nou, într-o colonie stăpînită, aproape în întregime, de marile puteri. La elaborarea şi la promovarea politicii statului român, în perioada care urmează, este absolut necesar să se ţină seama de cuceririle ştiinţei şi tehnicii contemporane, de schimbările economico-sociale pozitive care au loc pe arena mondială şi, îndeosebi, de cerinţele stringente ale concentrării şi orientării eforturilor acestuia, ca şi ale întregii naţiuni române, în direcţiile realizării obiectivelor strategice finale urmărite, cu ajutorul prognozelor sau programelor naţionale de dezvoltare economico-socială pe termen scurt, mediu şi lung, menite să alinieze România la nivelul ţărilor avansate ale întregii lumi.

Concomitent, dezastrele şi dramele la care ne-am referit, pun în evidenţă, deosebit de clar şi cu putere, constatarea că, în situaţia internă şi externă dată şi în contextul existenţei sistemului pluralist de partide politice, care oferă dreptul şi posibilitatea fiecărei formaţiuni constituită legal să ajungă – prin voinţa electoratului – la putere în stat, stoparea ruinării şi orientarea efectivă spre progres a ţării pot fi asigurate numai de partidele politice profund patriotice, ale căror opţiuni programatice fundamentale pleacă de la viaţa reală de zi cu zi a celor mulţi, respectiv, a poporului din care ele fac parte, şi luptă hotărît pentru binele, prosperitatea şi neatîrnarea în afară a României.

Sfîrşit

Prof. univ. dr. Gavrilă Sonea

COMENTARII DE LA CITITORI