Eu sînt Domnul Domnilor

in Poeme

A întrebat cel senin la inimă zicînd:
Unde eşti Doamne?
Şi a primit răspunsul…
În neumbra umbrelor
Şi în pleoapa stelelor,
Din scîncetul pruncilor
În sprînceana zorilor…
Din plînsetul văilor
Pînă-n vîrful munţilor,
În lumina ochilor
Şi-n plămada viselor…
Din mustrarea norilor
Şi fulgul zăpezilor
În dospirea ploilor,
Zorii dimineţilor
Pînă-n floarea florilor…
Sus pe fruntea astrelor
Lacrima îngerilor,
În apusul nopţilor
Bucuria sfinţilor,
Rodul rugăciunilor…
Inima Cerurilor
În măduva mărilor…
Şi Cine eşti, Tu, Doamne?
A mai întrebat el…
Eu sînt Domnul Domnilor
Plinirea veacurilor,
Slava bucuriilor,
Raiul fericirilor…
Eu sînt Domnul Domnilor,
Credinţa credinţelor,
Lumina speranţelor,
Dragostea dragostelor…
Eu sînt Domnul Domnilor,
Creatorul tuturor,
Mintea luminaţilor,
Flacăra luminilor,
Scăpătatul relelor…
Eu sînt Domnul Domnilor
Tăria puterilor,
Iubirea Iubirilor
Din miezul Cerurilor…

Preot Emil Nedelea Cărămizaru

COMENTARII DE LA CITITORI