Eufoniile Basarabiei

in Poeme

La amurgul unei vieţi
Care a oscilat între
„Sublim şi hidos”…
Am întîlnit o femeie blîndă,
Suavă, de o tainică muzicalitate,
Încît, de cîte ori o revăd,
Îmi vine a-i spune:
„Niciodată nu L-am văzut
Pe Dumnezeu mai mare”!

O… Basarabia mea…
Pe care am cîntat-o
În hieraticul meu imn
– „Limba noastră” –
Cu versurile create de tulburătorul Mateevici…
O… Basarabia mea…
După deportările în sinistra Siberie,
După dezastrul moral în succesiune,
Pricinuit de atîta vărsare de sînge
De om nevinovat,
Ai reînviat ca Lazăr din morţi,
Avînd vitalitatea
Unei naturi, în setea explozivă
A înverzirii…
Femeile tale, mirifică Basarabie,
Au delicateţea freziilor,
Distincţia magnoliilor
Şi interiorizarea
Icoanelor byzantine,
Din vremuri de demult,
Cînd dragostea curată şi ardentă
De Cel de Sus ne apropia.

O… Basarabia mea…
Cît aş dori să revii
La ţara-mamă
Şi, alături de Bucovina
Lui Aron Pumnul,
Să se genereze o cetate puternică
Şi nemuritoare,
Ca apele,
Ca munţii,
Ca soarele!

În curînd voi fi
„Pulbere sub turmele mărunte”…
Dar, înainte de inevitabilul sfîrşit,
Cît aş mai dori
Ca toţi românii să fie uniţi
Într-o singură ţară,
Nu asemenea unui pumn care apucă,
Nu… Doamne Dumnezeule…
Ci de rotunjimea unei inimi.

Am visat că am dezmierdat
O femeie, parcă venită
Dintr-o lume de mit:
Reţinută, sobră şi profundă,
Ca un imn hindus,
Şi i-am spus,
Încet, nespus de încet,
Ca o eufonie a „dorului dor”:
„Dacă iubirea ta e-adevărată,
Din adîncul codrilor inimii pornită,
Niciodată nu trebuie să te temi
De Judecata de apoi”…
Căci iubirea e un teritoriu sfînt,
În care
Binele, frumosul şi adevărul
Se-ngemănează
Într-o „lumină torenţială…”
Mă tot gîndesc la Basarabia,
– Cuvînt atît de muzical,
O tulburătoare îngemănare de vocale… –
Şi mă rog lui Dumnezeu
Ca ea să nu mai pătimească
Sub călcîiul unor oameni
Pentru care crima
E un scop al vieţii lor întunecate.
Cît de mult au suferit
Cei ce au simţit
Că sînt, pe vecie, ai
Pămîntului daco-roman…
Si parcă-mi vine a spune că…
„În lugubrul Auschwitz,
Parcă s-a suferit
Mai puţin
Şi s-a murit mai uşor”…

DORU POPOVICI

COMENTARII DE LA CITITORI