Eveniment discografic: recital Mihail Jora

in Polemici, controverse

 

 

„Muzica lui Mihail Jora – un subtil armonist, care a sintetizat diferite elemente, precum modalismul cîntecului popular, coloritul bogat şi luminos al impresioniştilor francezi, cromatismul neoromanticilor germani şi asperitatea politonalismului unor neoclasici, într-un stil original şi atrăgător – slăveşte frumuseţile pămîntului şi chipul femeii iubite. Înaripatul său cînt înfrînge timpul şi spaţiul şi îmbracă haina universalismului. El poartă amprenta veacului în care a fost creat, în ciuda faptului că motivele şi simbolurile sînt preluate direct din milenara tradiţie folclorică. Aidoma lui Mihai Eminescu, Constantin Brâncuşi, Lucian Blaga, sau Tudor Arghezi, Mihail Jora a reuşit să redea sentimentele etern umane – natura şi dragostea – într-un mod profund, cu o mare autenticitate şi semnificaţii noi. Niciodată edulcorată, sau lipsită de vigoare, lira lui Mihail Jora reprezintă un cîntec al puterii, al bărbăţiei, o lumină aprinsă într-un veac în care «generaţii secate se sting, tinerii rîd către stelele reci»“.

* * *

Compact-discul cuprinde compoziţii reprezentative din creaţia lui Mihail Jora, iar în acest climat orphic se delimitează opusurile ,,Variaţiuni pe o temă de Schumann“, ,,Sonata în Re bemol major“, ,,Sonatina pentru pian“ şi suitele ,,Poze şi pozne“. Toate aceste compoziţii sînt concepute pentru pian şi interpretate de tulburătoarea artistă Ilinca Dumitrescu, la un înalt nivel instrumental. CD-ul mai cuprinde piesele: ,,Suita mică“ pentru vioară şi pian, precum şi ,,Cîntec“ pentru voce şi pian, interpretate de Ştefan Rodescu, Valentin Teodorian şi Georgeta Stoleriu. Şi aceste creaţii sînt tălmăcite cu forţă emoţională, reliefînd o eufonie neoromantică, evocatoare, caracteristică profesorului Mihail Jora.

Pianista şi, totodată, scriitoarea Ilinca Dumitrescu este o excelentă instrumentistă, ea specializîndu-se în arta sonoră pentru pian a creatorului noii şcoli de compoziţie, Mihail Jora. Artista relevă un tuşeu inconfundabil, avînd „acel ceva“ din polifonia appollinicului, generată de nemuritorul Dinu Lipatti. Ca şi în recitalurile de la Atheneul Român, Ilinca Dumitrescu a dat naştere unui lirism nemaiîntîlnit, care îşi găseşte corespondentul spiritual în muzica lui Frédéric Chopin şi Robert Schumann. Pianista, artist de talie internaţională, şi soţul ei, poetul-fagotist Vasile Macovei, urmează sensul aforismelor, de o nobilă muzicalitate, ale minunatului sculptor-poet Pavel Mercescu: „Înţeleptul este o lampă, poetul o candelă“, ,,Poezia este ecoul dumnezeirii din noi,/ Ce ademeneşte veşnicia să poposească pe pragul casei noastre“, ,,Cel ce arde ca o flacără/ Călăuzeşte şi pe ceilalţi prin întuneric“. Ilinca Dumitrescu şi Vasile Macovei au făcut eforturi uriaşe pentru valorificarea muzicii româneşti în toate centrele cu o cultură străveche, din toată lumea, încît se poate spune că, pentru cei doi multilaterali muzicieni, Patria începe acolo unde cîntecul, foarte expresiv, prinde viaţă, şi sfîrşeşte atunci cînd acesta moare. Multe dintre recitalurile lor de muzică şi poezie au avut drept ,,motto“ următorul aforism: „Eminescu este numele cu care se iscăleşte România, într-o limbă pe înţelesul tuturor“.

DORU POPOVICI

Păreri și opinii