Experienţa desprinderii sufletului de corp (3)

in Lecturi la lumina ceaiului

 

Într-o altă comunicare a intervenit spiritul ghid al acestui tînăr, care a dat explicaţii referitoare la cele spuse de pupilul său: „De îndată ce a fost lovit de o schijă de obuz, fratele tău a ştiut că ceasul morţii a sosit pentru el. Necunoscutul i se prezenta teribil în spasmele agoniei sale. În momentul cînd îţi comunica, a retrăit acele clipe groaznice. De aici şi tresăririle convulsive ale mîinii tale, care te-au impresionat atît de mult. În fond, criza morţii este aceeaşi pentru toată lumea, însă, pentru un soldat ucis fulgerător, lucrurile diferă întrucîtva. Cînd a sosit momentul fatal, corpul eteric, care pătrunde în trup, începe să se desfacă de el, pe măsură ce vitalitatea se retrage. Procesul este asemănător cu cel al ieşirii fluturelui din crisalida sa. În timp ce corpul eteric se eliberează de trup, anumite entităţi vin pentru a-i da ajutor spiritului ce se deztrupează. Este asemănător cu o naştere a unui copil în mediul terestru. Şi aici e nevoie de îngrijire, de ajutor. Fără acest sprijin, el s-ar simţi pierdut, dezorientat, înfricoşat. Or, primul lucru este să convingi spiritul că nu e mort. În general, cu această misiune sînt însărcinate rudele noului sosit”. ,,Fratele tău ţi-a spus că s-a transportat imediat la Somerset, unde şi-a văzut mama, copilul, soţia şi pe tine, cu soţul tău. Voi încerca să-ţi explic cum s-a petrecut acest fenomen. În momentul morţii, spiritul rămîne un timp impregnat de fluide umane, fluidele corpului vital. Aceasta înseamnă că el are încă raporturi cu lumea terestră. Părăsind trupul său, el va fi învelit numai de corpul sufletesc. În aceste condiţii, este suficient ca el să se gîndească la un anumit loc, pentru a fi transportat acolo unde îl poartă dorinţa sa. Primul gînd al fratelui tău a fost îndreptat către soţia şi copilul său şi, fiind încă impregnat de fluide umane, a putut să-i vadă ca şi cum îi privea cu ochii fizici. Apoi, fratele tău a povestit: «Am văzut trecîndu-mi prin faţă toate evenimentele vieţii mele şi am constatat cît de rău m-am purtat cu lumea». Este vorba despre un fenomen foarte important al existenţei spirituale, care, în general, precede sancţiunile ce vor urma şi cărora trebuie să ne supunem cu toţii, în vederea corectării greşelilor noastre. Viziunea se desfăşoară înaintea noastră într-o secundă, dar ea ne apasă prin volumul său şi ne zguduie prin intensitatea sa. Atunci ne vedem aşa cum am fost, de la leagăn pînă la mormînt. N-aş putea să-ţi spun cum se produce acest fenomen, dar fundamentul lui rezidă din timpul existenţei noastre terestre. Toate acţiunile şi gîndurile, bune sau rele, sînt înregistrate, pentru totdeauna, în eterul care impregnează organismul nostru. În definitiv, e un procedeu fotografic. Fratele tău ţi-a comunicat cum l-a întîlnit pe tatăl vostru. Toate acestea s-au produs într-o secundă a timpului vostru, dar fratelui tău, care calcula timpul după intensitatea evenimentelor, i s-a părut că au trecut ore. La început, tatăl vostru nu l-a recunoscut, ceea ce se întîmplă des. Într-adevăr, deztrupatul nu se aşteaptă să se întîlnească cu rudele lui. Oricum, înfăţişarea lor se schimbă. În general, o creştere a corpului spiritual există şi la noi. Un copil care părăseşte viaţa terestră creşte pînă atinge maturitatea, iar un bătrîn redevine tînăr, pînă la punctul deplinei lui validităţi. Tatăl vostru a murit în plenitudinea vîrstei adulte, de aceea fiul său nu l-a recunoscut, pentru că au trecut prea mulţi ani de atunci şi el a atins în lumea noastră o stare de o radiantă frumuseţe. L-a recunoscut, totuşi, cînd i-a vorbit. În lumea spirituală nu te poţi înşela. O altă afirmaţie a fratelui tău e desluşită prin ea însăşi. El spune: «Puteam să văd ceea ce gîndeau camarazii mei». Faptul acesta are loc în viaţa spirituală, pentru că transmiterea gîndului este modul normal de conversaţie între spirite. Cînd un pămîntean gîndeşte, ideile din mintea lui se exteriorizează şi iau anumite forme concrete, forme pe care toate spiritele ştiu să le citească. Fratele tău te-a informat că este împreună cu tatăl său în locuinţa acestuia. Este absolut adevărat. Ţi-am explicat altă dată, într-un alt mesaj, că în lumea spirituală gîndirea şi voinţa sînt forţe prin care poţi crea orice doreşti. Gîndirea e totul în lumea spirituală. Prin forţa gîndului, unită cu voinţa, spiritele creează tot ce au nevoie”.

(va urma)

SCARLAT DEMETRESCU

COMENTARII DE LA CITITORI