Extratereştrii vizitează Pămîntul încă din Antichitate (3)

in Lecturi la lumina ceaiului

 

 

Vehiculele extratereştrilor erau cunoscute profeţilor antici, ele fiind descrise cel mai bine de Ezechiel: „M-am uitat şi, iată, a venit de la Miazănoapte un vînt năpraznic, un nor gros şi un snop de foc, care răspîndea, de jur-împrejur, o lumină strălucitoare, în mijlocul căreia lucea o aramă lustruită. În centrul acesteia se mai vedeau 4 făpturi vii, a căror înfăţişare avea o asemănare omenească. Fiecare dintre ele avea cîte 4 feţe şi 4 aripi. Picioarele lor erau drepte, iar talpa lor era ca aceea a unui viţel, dar care scînteia ca o aramă lustruită. Dedesubtul aripilor, de cele 4 părţi ale lor, aveau nişte mîini de om. Şi toate 4 aveau feţe şi aripi. Aripile lor erau prinse una de alta, iar cînd mergeau, nu se întorceau în nici o parte, ci fiecare mergea înainte. În ceea ce priveşte chipul lor, acesta arăta aşa: înainte, toate aveau o faţă de om; la dreapta, lor, toate aveau cîte o faţă de leu; la stînga, toate aveau cîte o faţă de bou, iar înapoi, toate aveau cîte o faţă de vultur. Aripile fiecăreia erau întinse în sus, aşa că două dintre ele ajungeau pînă la cele învecinate, iar alte două chiar acoperindu-le trupurile. Fiecare mergea înainte, şi anume încotro le mîna duhul să meargă, iar în mersul lor nu se întorceau în nici o parte. În mijlocul acestor făpturi vii era ceva ce semăna cu nişte cărbuni aprinşi, care umbla încoace şi-ncolo, printre aceste făpturi vii. Focul acesta arunca o lumină strălucitoare, din care ieşeau fulgere. Aceste făpturi vii, cînd alergau şi se întorceau, erau ca fulgerul”. Extratereştrii vor trimite, constant, mesaje către noi. Vor zbura pe linii magnetice, avansînd de la un punct la altul, întorcîndu-şi cursa, sau poziţia, mai rapid decît poate urmări un ochi uman, folosind puterea gravitaţiei inverse. Oamenii din interiorul Pămîntului sînt de rase şi ordine diferite. Unii dintre ei au trăit, iniţial, la suprafaţă, iar alţii au trăit deasupra Pămîntului, în spaţiul extern. Cu mult înainte, au invadat Pămîntul din spaţiu. Cartea ,,Genezei” îi descrie ca pe nişte „reptilieni”: „Cînd au început oamenii să se înmulţească pe faţa Pămîntului şi li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase şi le-au luat de neveste. Atunci, Domnul a zis: «Duhul Meu nu va rămîne pururi în om, căci omul nu este decît carne păcătoasă. Totuşi, viaţa lui va fi de o 120 de ani». În vremurile acelea, erau şi uriaşi pe Pămînt, iar după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor, şi acestea le-au născut copii, ei au devenit vitejii care au fost, odinioară, oameni cu nume. Pămîntul era stricat înaintea lui Dumnezeu, Pămîntul era plin de silnicie. Dumnezeu S-a uitat spre Pămînt şi, iată, Pămîntul era stricat, căci orice făptură stricase calea pe Pămînt”.

Vor învinge forţele întunericului? (I)

Nu a fost, probabil, nici un învăţător în zilele noastre care să vadă şi să înţeleagă toate acestea mai clar decît dr. Rudolf Steiner (1861-1925), fondator al Societăţii Antroposofice. Fiind clarvăzător încă din copilărie, Steiner a văzut adînc în inima omului, nici o carte, sau învăţătură nefiind atît de relevantă ca principiile sale, în care se regăseşte criza omenirii ce s-a abătut, acum, asupra noastră. Prelegerile sale, din 1917, arată foarte bine că el a prevăzut, în totalitate, rezultatele politice, sociale, militare şi tirania Poliţiei de stat, toate urmînd, inevitabil, Revoluţiei Ruse, exact ca „Fecioara” în apariţiile de la Fatima, din acelaşi an. Steiner a prevăzut şi dezvoltarea „ingineriei biologice”, creaţia intenţionată şi dezvoltarea monştrilor vii, oameni fără suflet, fără Dumnezeu, dezumanizaţi, computerizaţi şi lumea de sclavi din plastic, acum la îndemînă. Potrivit lui Steiner, o extraordinară şi crucială luptă a fost dusă în ultimii 30 de ani ai Secolului al XlX-lea între Forţele lui Ahriman (termenul pe care l-a preluat de la Zarathustra) şi Forţele Luminii. Acestea din urmă sînt cunoscute tradiţiei noastre creştine din Vest ca oştirile Arhanghelului Mihail. Steiner a mărturisit că lupta s-a încheiat cu o victorie completă a Luminii, dar, ca rezultat al acesteia, majoritatea fiinţelor demonice puternice au fost aruncate jos, pe planeta Pămînt, prezenţa şi influenţa lor avînd consecinţe grave, acum mai mult ca niciodată, asupra perspectivelor şi destinului omenirii. În cartea sa ,,Răsturnarea spiritelor întunericului”, Steiner a mărturisit că următorii ani vor veni cu revolte incredibile, în decursul cărora aceste mari bătălii vor fi duse în interiorul fiecărei inimi umane.

(va urma)

TIMOTHY G. BECKLEY, SEAN CASTEEL, CECIL MICHAEL

COMENTARII DE LA CITITORI