Falsitatea Horoscopului şi a Zodiacului (5)

in Lecturi la lumina ceaiului

Diavolul înveleşte otrava ucigătoare de suflet în haina religiozităţii, ca astfel să poată distruge credinţa, dînd speranţe deşarte oamenilor.

Apostolul Pavel se întreba: „Oare toţi sînt Apostoli? Oare toţi sînt prooroci? Oare toţi sînt învăţători? Oare toţi au puterea să săvîrşească minuni? Oare toţi au darul vindecărilor? Oare toţi pot să tălmăcească? (1 Cor 12;29), căci „unii ca aceştia sînt Apostoli mincinoşi, lucrători vicleni, care iau chip de Apostoli ai lui Isus Christos” (1 Cor 11;13).

Aceşti parapsihologi îl vor întreba, la sfîrşitul veacurilor, pe Mîntuitor: „Doamne, nu în numele Tău am propovăduit şi nu în numele Tău am scos diavoli?“. Dar Isus le va zice: „Plecaţi de la Mine, blestemaţilor, nu vă cunosc pe voi, căci nu oricine-Mi zice Doamne va intra în Împărăţia lui Dumnezeu“.

Patericul ne povesteşte multe întîmplări în care diavolii, luînd diferite chipuri (de îngeri luminoşi, de sfinţi, chipul Maicii Domnului), veneau să înşele şi să-i amăgească pe cei aleşi. Astfel, diavolul i-a zis unui bătrîn: „Voieşti să-L vezi pe Christos?“. La care bătrînul a răspuns: „Anatema vouă şi acelora despre care ziceţi, deoarece eu cred în Christosul meu, care a zis: «De va zice cineva: iată, aici este Christos, iată, acolo să nu credeţi», în acel moment diavolul s-a făcut nevăzut“.

Arsenie cel Mare l-a auzit pe diavol zicînd: „Eu sînt Christos, dar sfîntul i-a răspuns: «Eu nu vreau să văd pe Christos în lumea aceasta»“; de asemenea, şi Marelui Pahomie i s-a arătat diavolul în chipul lui Christos, zicîndu-i: „Pahomie, eu sînt Christos, am venit la tine, prietenul meu“, dar sfîntul i-a răspuns: „Christos este pacea, iar tu m-ai umplut pe mine cu totul de tulburare“, apoi sfîntul, făcîndu-şi cruce, diavolul s-a făcut nevăzut.

Iată ce spune diavolul astăzi (Ian Lucas), sub chipul lui Christos, unui ucenic: „Schimbările care au început să se producă vor atinge punctul culminant în 2000, cînd vă veţi întoarce la starea voastră originală de natură divină… Vom putea să trăim pe pămînt, sau să mergem oriunde în Univers, cît ai bate din palme; atunci, vom deveni parte din Dumnezeu şi vom cunoaşte totul“. Ian Lucas ne dă adresa pentru cei dornici să afle cum se pot pregăti pentru Noua Eră, deoarece el este în „legătură directă cu Isus“. Acest lucru îl găsim şi la parapsihologi – translocaţie. Iată un exemplu: Carlos Mirabelli a fost văzut de un număr de cetăţeni dispărînd brusc de lîngă ei, spre a se regăsi la mai multe mile distanţă (caz similar cu biblicul Simon Magul), iar în autobiografia sa, Uri Geller descrie cum la data de 9 noiembrie 1973, în jurul orelor 18,00, aflîndu-se pe o stradă din New York, a avut, deodată, sentimentul că e absorbit în sus. O clipă mai tîrziu, intra printr-un paravan de verandă, spărgîndu-l, acasă la mentorul său, Andrija Puharich, în Ossining, cale de 36 de mile depărtare.

În ultima perioadă, auzim de tot felul de vindecători miraculoşi, care determină psihoze colective, deoarece locul, sub raport geofizic, unde se petrec minunile, joacă, în concepţia credulilor, un rol atît de important, ca şi existenţa persoanei care tămăduieşte în numele lui Dumnezeu. Activitatea vindecătorilor miraculoşi a declanşat atît credinţe iluzorii în rîndul ignoranţilor, cît şi reacţii de protest ale oamenilor de ştiinţă. Fără excepţie, vindecătorii miraculoşi au fost implicaţi în imense scandaluri publice şi au făcut obiectul unor ample campanii publicitare.

(va urma)

NICOLAE TROFIN

COMENTARII DE LA CITITORI