Falsitatea Horoscopului şi a Zodiacului (7)

in Lecturi la lumina ceaiului

Ghicitul în palmă se face aplicînd o tehnică destul de sofisticată, profesionistul dispunînd de un limbaj specific, asemănător cu cel al astrologilor. De fapt, în lucrările consacrate acestei forme de ghicit sînt circa 100 de variante de cartografii chiromantice, corespunzătoare aşa-ziselor „specii de mîini“. Cercetările ştiinţifice au avut ca rezultat demonstrarea faptului că ghicitul în palmă nu reprezintă o metodă ştiinţifică, nefiind verificabilă în experiment. Următorul test efectuat poate fi edificator. Unui expert în chiromanţie i s-a remis mulajul palmei unei persoane pe care n-o cunoştea. Ghicitorul a studiat îndelung „harta liniilor“ şi a dat în scris interpretările sale, prevestind, printre altele, o viaţă lungă pentru posesorul palmei respective. Numai că mulajul fusese executat de către experţii unui muzeu de medicină legală, după mîna unui tînăr mort cu cîtva timp înainte.

Cartomanţia (ghicitul în cărţi) are o istorie destul de recentă, caferomanţia (ghicitul în cafea), roata norocului, precum şi alte variante de ghicit, una mai bizară decît alta, ca de pildă divinaţia după valurile formate într-un vas de apă de suflul produs prin rostirea deasupra suprafeţei lichidului a unor cuvinte de către persoana interesată, în făină (urmînd tehnica suphramanţiei), în topor (axinomantic), în chei (cheidomanţie), în ciur (cosciomanţie), în lămpi (lampadonmanţie), în lighean (lecynomanţie), în muşchi (myomanţie), în boabe de strugure (stafyromanţie), în lemne (xylomanţie), în scris (grafomanţie) etc., totul fiind de natură să arate nu numai imaginaţia fecundă a şarlatanilor, care se pretind scrutători ai viitorului prin mijloace oculte, dar şi uimitoarea credulitate a clienţilor acestora.

„Dar, indiferent de formele sub care apare ghicitoria, aceasta reprezintă o manieră vetustă de interogare a viitorului, incapabilă, prin natură ei subiectivă, să răspundă aşteptărilor general umane. Ea a cunoscut un declin continuu, sfîrşind prin a fi blamată şi respinsă social. Din acest punct de vedere, apelul la ghicitorie constituie un act anacronic, condamnabil, mai ales într-o societate civilizată, evoluată şi sub raport cultural“. (Gh.V. Brătescu).

Victoria Creştinismului asupra credinţelor politeiste va da o lovitură puternică ocultismului. Nici un individ devenit creştin nu simţea nevoia să facă uz de vrăjitor, atîta vreme cît Dumnezeul lui cel nou îl veghea şi-l sprijinea, singura lui obligaţie fiind respectarea credinţei. Experţii în otrăvuri, în filtre, în parfumuri, toate personajele şi ceremonialurile lor magice au trebuit să iasă din scenă. Sfaturile zeilor au fost aruncate, templele şi-au închis porţile, oracolele au căzut în uitare.

Astăzi se încearcă o revenire la vechile forme şi ritualuri păgîne, dar sub alte denumiri, ba chiar pentru cei interesaţi s-a alcătuit un program metodic de învăţare a ocultismului, care se împarte în două grupe:

I) partea exoterică – ea conţine iniţierea publică a tuturor, fără alegere sau deosebire;

Din prima parte (exoterică), adeptul îşi poate forma şi dezvolta personalitatea în legătură cu constituţia sa psihologică din punct de vedere al celor două stări: conştient şi inconştient, din care decurge:

a) Studiul magnetismului personal, cuprinzînd:

– educaţia facultăţilor psihice (voinţă, judecată, memorie);

– stăpînirea de sine însuşi;

– autosugestia;

– excitantele psihice (plante magice);

II) Legătura fiinţei omeneşti cu spaţiul şi timpul, telepihie, exteriorizarea forţei psihice, dedublarea, influenţa la distanţă, sugestia mentală, transmiterea gîndirii;

b) Luciditatea şi intuiţia (clerveyanţa – visurile, presentimentele, inspiraţiile, artele divinatorii, astrologia, cartomanţia). Ştiinţele de observaţie: chiromanţia, grafologia, frenologia, fiziopsihogomania;

c) Supravieţuirea sufletului: misterele de dincolo de mormînt, evocarea morţilor din punct de vedere psihic, spiritist şi ocultist; reîncarnarea şi destinul omenesc.

d) Legătura fiinţei omeneşti cu Universul:

– lucrări universale: alchimia, magia şi vrăjitoria cu farmecele şi satanismul;

– radioscopia cu bagheta divinatorie şi pendula exploratoare, căutarea izvoarelor, lucrurilor metalice îngropate în pămînt şi naturismul cu legile de sănătate ale vieţii, igiena generală, alimentaţia raţională, vegetarismul şi agenţii fizici, apa, soarele.

(va urma)

NICOLAE TROFIN

COMENTARII DE LA CITITORI