Familia Videanu s-a conectat la afacerea metroului din Drumul Taberei (1)

in Război corupției

Trimis în judecată, alături de fostul procuror al DIICOT, Alina Bica, pentru complicitate la abuz în serviciu, fostul lider al PDL, Adriean Videanu, s-a conectat, prin intermediul companiei Titan Mar SA, la lucrările de construcţie a Magistralei 5 de metrou Drumul Taberei – Pantelimon. În ciuda faptului că acuzaţiile din dosarul penal respectiv sînt tocmai acelea că un pachet de 50 la sută din acţiunile deţinute de Adriean Videanu la Titan Mar SA au fost scoase ilegal de sub sechestrul penal instituit, sub pretextul că nu-i mai aparţin lui, fostul lider democrat-liberal a garantat un împrumut pe care societatea urmează să-l contracteze de la BCR pentru finanţarea contractului încheiat cu asocierea constructorilor care au cîştigat licitaţia organizată de Metrorex pentru metroul din Drumul Taberei. Toate aceste operaţiuni au fost decise la începutul lunii iunie a acestui an, în plină cercetare judecătorească a dosarului trimis în instanţă de procurorii anticorupţie încă din luna februarie a anului trecut, şi se află, azi, în derulare.
Conform unei încheieri din data de 6 iunie 2016 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SC Titan Mar SA, unde s-au prezentat deţinătorii tuturor acţiunilor care compun capitalul social şi, sub conducerea Mioriţei Videanu, în calitate de preşedinte al AGA şi de secretar de şedinţă, firma controlată de fostul demnitar PDL a anunţat că intenţionează să acceseze finanţare de la BCR, „pentru a susţine plăţile din cadrul contractului încheiat cu asocierea Astaldi SPA-FCC Construccion SA-UTI Grup SA-Activ Group Management SRL, în proiectul «Magistrala 5, Trosonul 1 – Drumul Taberei-Universitate, Secţiunea 1 Râul Doamnei-Eroilor (PS Operă) şi Tronsonul 2 – Universitate-Pantelimon, Secţiunea 1 Staţia Depou şi Ganeria de legătură Valea Ialomiţei»”.
Contract de factoring fără regres
Se înţelege, astfel, din acest document, faptul că firma controlată de famlia Videanu a subcontractat o parte din lucrările aferente construcţiei liniei de metrou din Drumul Taberei. Tot în data de 6 iunie 2016, acţionarii au hotărît că Titan Mar urmează să contracteze un produs de „factoring fără regres” de la BCR SA, în baza unui contract de factoring care va fi încheiat de către Titan Mar (în calitate de aderent) şi BCR (în calitate de factor), „indiferent de suma plafonului de finanţare şi/sau a plafonului de acoperire a riscului de neplată”.
În termeni de specialitate, contractul de factoring reprezintă contractul încheiat între o parte (numită aderent) furnizoare de mărfuri sau prestatoare de servicii şi o societate bancară (denumită factor), prin care aceasta din urmă asigură finanţarea, urmărirea creanţelor şi prezervarea contra riscurilor de credit, iar aderentul cedează finanţatorului, cu titlu de vînzare, creanţele născute din furnizarea de bunuri sau din prestarea de servicii către terţi.
În ceea ce priveşte „factoringul fără regres”, acesta reprezintă acea formă de factoring care se caracterizează prin dobîndirea de către factor (în cazul de faţă BCR) a creanţelor transferate cu riscul de neplată sau al insolvabilităţii debitorului cedent. Astfel, dacă debitorul cedent, la scadenţă, refuză plata creanţelor, factorul (banca) nu se mai poate îndrepta împotriva aderentului (în cazul de faţă Titan Mar SA) pentru recuperarea sumelor plătite cu titlu de preţ al facturilor.
Videanu va garanta personal împrumutul
Suma pe care Titan Mar intenţionează să o contracteze, cu titlu de împrumut, de la BCR, prin mecanismul descris anterior, va fi de maximum 578.300 de euro, creditul urmînd a fi garantat cu ipotecă asupra oricărui cont prezent şi viitor al societăţii deschis la această bancă, iar, în cazul creanţelor girate cu bilete la ordin, Titan Mar va gira, la rîndul ei, aceste bilete la ordin în favoarea băncii. De asemenea, Titan Mar va mai depune drept garanţie două contracte comerciale încheiate în 18 şi 29 februarie 2016, dar şi stocurile de materii prime, materiale şi mărfuri depozitate la Chiajna şi la depozitul din Şoseaua Bucureşti-Piteşti. O altă garanţie depusă sînt două contracte de fidejusiune semnate de Adriean Videanu şi de Mioriţa Videanu. Mergînd din nou la dicţionarul termenilor de specialitate, aflăm că „fidejusiunea” este o formă de contract prin care o persoană (în cazul de faţă Adriean Videanu) se angajează să execute obligaţia asumată de o altă persoană, denumită debitor principal (în cazul nostru Titan Mar SA), faţă de creditorii acesteia (BCR). Fidejusiunea ia naştere prin încheierea unui contract între persoana care îşi asumă aceste obligaţii şi creditor, chiar şi fără acordul sau ştiinţa debitorului principal. Această informaţie vine să întărească şi mai mult acuzaţiile pe care procurorii i le-au adus lui Adriean Videanu în dosarul în care fostul lider PDL a şi fost arestat, în 2015, şi trimis în judecată, împreună cu fostul procuror-şef al DIICOT, Alina Bica.
Trimis în judecată în legătură cu acţiunile de la Titan Mar (1)
Astfel, dosarul penal la care facem trimitere a fost instrumentat de DNA şi a fost înaintat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în data de 25 februarie 2015, cu Adriean Videanu în calitate de acţionar al Titan Mar SA, la data faptelor, pentru complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu. Inculpatul principal al acestei speţe este Alina Bica, la data faptelor avînd calitatea de procuror-şef al DIICOT, trimisă în judecată pentru abuz în serviciu şi favorizarea făptuitorului.

(va urma)
Ion Alexandru

COMENTARII DE LA CITITORI