Farmacia Bisericii

in Pagină creştină

Un preot din America, văzînd că ai săi credincioşi folosesc unele lucruri proaste pentru aşa-zisa înfrumuseţare a trupului, s-a apucat şi a pus la uşa bisericii o bucată mare de carton, pe care era scris aşa:
* Singura spiţerie adevărată este biserica. Ea are cele mai bune dresuri şi vopsele – precum şi cele mai folositoare unsori pentru înfrumuseţare. Cea mai bună vopsea de buze este surîsul plin de bunăvoinţă. Unsorile cele mai potrivite pentru înfrumuseţarea feţei sînt gingăşia, devotamentul şi statornicia, amestecate în părţi egale.
* Băutura de viaţă lungă cea mai potrivită este credinţa.
* Crema de migdale dulci care face să dispară arsurile dragostei de sine şi altele asemenea este o faptă bună în fiecare zi.
* Cel mai bun suliman pentru orice femeie este nevinovăţia şi pacea sufletului.
* Cea mai bună vopsea de unghii este milostenia. Balsamul care îndulceşte necazurile vieţii şi-i măreşte bucuriile este prietenia.
* Hapurile cele mai potrivite pentru gonirea urîtului şi-a bîrfirii sînt munca şi alergăturile. Iar leacul care vindecă toate bolile trupului şi-ale sufletului numai aici le veţi găsi: este sfînta împărtăşanie.
Veniţi, fraţilor, la această spiţerie!… Ea vă dă tot ce vreţi – şi nu vă cere nimic. Toate aceste dresuri şi balsamuri vi le dăm degeaba.

Păreri și opinii