Fenomene Paranormale în Criminalistică (31)

in Lecturi la lumina ceaiului

 

Oricine poate deveni clarvăzător (2)

Precum se ştie, niciodată nu e tîrziu să învăţăm. În Franţa există, de 7 ani, o aşa-numită Şcoală a Intuiţiei, condusă de Judee Jee. Cursul de instruire constă în cîteva etape, pe durata a 42 de zile, sub conducerea unor maeştri calificaţi în domeniu. La Şcoala Intuiţiei, relatează Judee Jee, învăţăm să ne descoperim receptorii, să ne acordăm antenele lăuntrice, cu ajutorul cărora se pot prinde şi interpreta semnalele ce vin din lumea exterioară. Întotdeauna trebuie să căutăm răspunsuri la problemele noastre în noi înşine, fără a recurge, pentru sfaturi, la prieteni, rude, specialişti sau avocaţi. Principalul în însuşirea elementelor iniţiale de telepatie îl constituie deprinderea de a ne relaxa, de a „adormi“ jumătatea stîngă, „raţională“, a creierului şi a conecta jumătatea dreaptă, care patronează elementele „iraţionale“ din fiinţa noastră. Şi în acest domeniu, clarvăzătorii împrumută de la yoghini tehnica respiraţiei, a meditaţiei, a desprinderii de lumea exterioară. Unul dintre procedeele corolare constă în contemplarea flăcării unei lumînări, încercînd a deosebi în ea diversele culori şi nuanţele acestora. Unii ascultă ore întregi zgomotul mării sau contemplă goana neobosită a valurilor. Alţii – cei care au simţul olfactiv mai puternic dezvoltat – inspiră mirosul unor flori sau parfumuri exotice. Fiecare, pe cît se vede, trebuie să-şi aleagă metoda ce corespunde mai mult naturii sale. Pentru a reuşi în tentativa sa, viitorul medium este sfătuit să dobîndească neapărat o armonie interioară şi o deplină linişte sufletească, chezăşia succesului constituind-o un mod de viaţă prin excelenţă sănătos şi, mai degrabă, ascetic.

Trebuie să mîncăm puţin, să nu bem vin şi bere, nemaivorbind de băuturile tari, care tocesc receptorii. Să nu abuzăm de cafea şi, măcar o dată pe lună, să postim. Să căutăm a ne afla cît mai îndelung în sînul naturii, să comunicăm cu animalele. Să purtăm haine lejere… Există chiar părerea – să nu rîdeţi! – potrivit căreia la dezvoltarea celui de-al 6-lea simţ ajută şi contemplarea ochilor unei pisici.

Pentru însuşirea acestei ştiinţe, mai remarcă Clemence Amiel, există diverse stadii ce trebuie parcurse fără grabă, pas cu pas. Pentru majoritatea discipolilor, ea rămîne la stadiul de joc. Alţii însă, care au învăţat să înţeleagă glasul lăuntric, reuşesc să-şi reorganizeze în mod fundamental viaţa, să obţină succese în dragoste sau să avanseze în serviciu. Pentru o altă categorie, telepatia s-a transformat într-o armă puternică, pe care ei o utilizează în lupta pentru putere, sau pentru un loc sub soare.

Dar, oricare ar fi rezultatul eforturilor, remarcă clarvăzătorii, să ştiţi că ele nu vor fi zadarnice. Chiar dacă nu sînteţi în stare să prevedeţi mersul unor evenimente, să ghiciţi, spre exemplu, numărul calului care va sosi primul la potou, sau un număr cîştigător la ruletă, exerciţiile de telepatie vă vor ajuta, cu siguranţă, să vă înţelegeţi mai bine pe sine şi pe cei apropiaţi, să deveniţi un om mai comunicativ. Şi este de sperat că veţi păstra obiceiul de a duce un mod de viaţă sănătos.

(va urma)

TRAIAN TANDIN

COMENTARII DE LA CITITORI