Flori de Sînziene

in Poeme

Flori de sînziene pe trupuri de zăpadă
Rîndunele zvelte se aşează-n nori,
Plîng pe drum copacii cu ochii în rană,
Lacrimi zăvorîte se usucă-n zări…

Flori de sînziene pe rîuri de seară,
Lebede albastre înfloresc în noapte,
Se topesc copiii pe doruri de mamă,
Trupuri de zăpadă se ascund în moarte…

Flori de sînziene pe maluri rănite
Se hrănesc cocorii cu mană cerească,
Mînjii albi se înalţă spre ceruri măiestre
Ochi de zîne triste stau să înflorească…

Flori de sînziene pe strune de soare,
Foi de azur din mare se întorc în cer,
Ploi de fum amare se preling cu jale,
Flori de sînziene pline de mister…

EMIL NEDELEA CĂRĂMIZARU
(Poezie preluată din volumul „Privind spre Ceruri cu speranţă…“)

COMENTARII DE LA CITITORI