GEORGETA VASILE MĂSURĂ, o frumuseţe a vocii autentice, a versului şi a reprezentării artistice

in Lecturi la lumina ceaiului

 

 

Oamenii se deosebesc între ei prin calităţile lor, sau, mai bine spus, după harul pe care Dumnezeu l-a turnat în fiinţa lor, atunci cînd au venit pe lume. Apropo, nimeni nu ştie cînd se naşte şi care îi va fi drumul în viaţă, ce anume va face şi cu ce se va îndeletnici pentru a-şi duce traiul zilnic. Georgeta Vasile Măsură s-a născut nu doar cu acele calităţi care ţin de farmecul ei feminin, ci şi cu un dar în plus… Acela de cîntăreaţă de muzică populară. În vocea ei caldă, duioasă, recunoşti cîntecul înălţător al păsărilor printre ramurile copacilor înfloriţi, emanînd miresme dintre cele mai îmbătătoare. Cine a ascultat-o cîntînd o dată, simte dorinţa s-o asculte iar, şi iar. Pentru că, aşa cum se întîmplă în cazul marilor artişti, cîntecele pe care ea le interpretează alină suflete, înviorează sentimente, creează atmosferă de bucurie şi de petrecere… Glasul său unduitor, aidoma vîntului ce se strecoară printre pletele mîngîitoare ale sălciilor din margine de lac, are darul să te facă mai bun şi, de aceea, mult mai fericit. De fapt, ce este fericirea? Cîntec, iubire, înţelegere între semeni… Iar de aici, se poate spune că fiecare om, la viaţa lui, a murmurat vreun catren dintr-un cîntecel, din dorinţa de a se face auzit, în felul acesta, de către cei din jur, sau, pur şi simplu, de a-şi alina propriile gînduri… Toate acestea fiind, de fapt, încercări ale lui Dumnezeu. Georgeta Vasile Măsură a trecut, şi ea, printr-un asemenea concurs divin. Rezultatul? Prezenţa sa scenică de mai tîrziu: în costumul popular cusut de mîini de aur într-ale tradiţiilor şi folclorului nostru românesc, artista a reuşit, pe parcursul multor ani de muncă, să-şi învingă emoţiile şi să-şi găsească drumul potrivit în artă, prin promovarea muzicii populare din Vlaşca, zonă în care ea îşi are obîrşia. Noul său CD, intitulat ,,Cine n-are dor prea mult?”, cuprinde melodii populare autentice din zona Vlaşca, prelucrate după culegeri de folclor, precum şi creaţii proprii ale interpretei, toate cu acompaniamenul Orchestrei Populare Naţionale Radio, dirijor, Adrian Grigoraş. La realizarea albumului muzical, o contribuţie importantă a avut-o viceprimarul oraşului Giurgiu, Alexandru Vladu. Toate aceste realizări confirmă dragostea neţărmurită pentru folclor a Georgetei Vasile Măsură, marea ei pasiune pentru muzica populară şi versul autentic din poezia sufletului. De aceea, între creaţia lirică personală şi creaţia de tradiţie aproape că nu există deosebiri. Viaţa se simte, în sunetul molcom al vocii sale, ca mîngîierea blîndă a razelor de soare. Interpreta dă dovadă de sensibilitate, dar şi de o anume sfioşenie în faţa cîntecului său, care este o oază de lumină. Ar fi de toată lauda, credem noi, ca emisiunile de profil de la Radio şi de la televiziuni să pună în valoare frumuseţea cîntecului său, astfel încît tot mai mulţi iubitori de muzică populară să aibă prilejul să-l cunoască şi să-l îndrăgească. Timbrul aparte pe care îl are vocea Georgetei Vasile Măsură şi prezenţa ei scenică deosebită impun, în opinia noastră, recunoaşterea acestei interprete la nivel naţional, cît mai grabnic.

ION MACHIDON,

preşedintele Cenaclului ,,Amurg sentimental”

COMENTARII DE LA CITITORI