Gînduri pentru doi „reşiţeni“

in Poeme

Doamne, Dumnezeule Doamne…
Ocroteşte-i
Şi binecuvîntează-i
Pe tulburătorii cărturari creştini
– Gheorghe Jurma şi Vasile Petrica –,
Oameni cu inima senină
Şi cerul moral
Mai frumos decît
Cerurile fizice…

Citindu-le creaţiile,
Simt că mi se potolesc
Zbuciumările,
Ca şi cînd aş spune:
„Pămîntul are grijă
Şi odihnă
Pentru toate,
Şi-n ceruri ades înnorate
E-n parte uitarea”.

Cartea voastră-mi aduce
Atîta linişte-n gîndire,
De-mi pare că
Dorul şi faptele bune
Se-ngemănează
Ca stelele-n
„Calea Robilor”…

Scriind această carte,
Aţi îngenuncheat,
Cu o christică smerenie,
În faţa
Omniprezentului
Dumnezeu…

DORU POPOVICI

COMENTARII DE LA CITITORI