HALUCINAŢII? LUMI PARALELE? MÎNA LUI DUMNEZEU? (6)

in Lecturi la lumina ceaiului

Şerpii

 După acea experienţă cu şerpii, Jeremy Narby a vrut să ştie dacă era vorba de simple imagini halucinatorii, sau de dovezi mult mai serioase. Cartea lui ,,Şarpele cosmic – ADN-ul şi originile cunoaşterii“ descrie rezultatele investigaţiei sale, îndeosebi încercarea lui de a înţelege simbolismul şarpelui în cadrul experienţei ayahuasca. Se ştie că şerpii sînt foarte răspîndiţi în Amazonia, însă există multe alte animale care ar putea să devină simboluri în cadrul întîlnirilor din vis ale celor care călătoresc în universul ayahuasca. Mai mult, de ce a avut Narby, un canadian de origine franceză, o întîlnire tot cu un şarpe, şi, mai important, chiar cu doi şerpi? El a sesizat că imaginea şarpelui dublu poate fi găsită în toată lumea, de la caduceul lui Hermes la conceptul hindus ,,kundalini“, sugerînd că aceste motive pot fi legate de spiralele duble ale ADN-ului, care comunică direct cu mintea umană, creaţia sa supremă – cel puţin de pe această planetă.

Potrivit credinţei hinduse, adepţii acesteia îşi pot deschide cel de-al treilea ochi activîndu-şi cele 7 chakre, moment care coincide cu trezirea şarpelui kundalini, ce sălăşluieşte la baza coloanei vertebrale. În această privinţă, trebuie făcute cîteva observaţii – simbolul comun este şarpele, iar simbolul pentru Yoga Kundalini este caduceul. Acesta prezintă doi şerpi, care se înalţă pe un toiag flancat de două aripi, în partea de sus a toiagului regăsindu-se o mică sferă. Această flancare a obiectului sferic apare în multe sculpturi şi simboluri antice şi, aşa cum s-a demonstrat, poate reprezenta corpul pineal. Cînd experienţa kundalini deschide cel de-al treilea ochi, energia kundalini se înalţă, de la baza coloanei, de-a lungul a două trasee – ida şi pingala. Sushumna este pilonul central pe care se ridică aceste două forţe contrarii. Interesant este faptul că unul dintre simptomele deşteptării kundalini este paralizia completă a corpului, similară cu paralizia în stare de somn, facilitată de eliberarea de melatonină, de către glanda pineală. Un alt simptom este imensa energie vibraţională care pare să se ridice din urechea internă.

Sînt fascinat de implicaţiile acestui motiv al şarpelui. Se spune că zeii sumerieni cunoscuţi sub numele de Anunnaki sînt cei care au arătat omenirii semnificaţia glandei pineale ca procesor de lumină internă. Am fost surprins să descopăr că figurinele votive mesopotamiene din jurul anului 5000 î. Chr. prezintă trăsături serpentiforme distincte. În cartea sa „Genesis of the Grail Kings“ (,,Geneza regilor Graalului“), istoricul Laurence Gardner a făcut următoarea observaţie cu privire la statuetele sumeriene: „Caracteristicile faciale ale acestor statuete nu sînt diferite de cele întîlnite la celelalte reprezentări deiforme din ţinuturi îndepărtate, precum Carpaţii şi regiunile transilvane de lîngă Marea Neagră. Din regatul de la Marea Neagră al Sciţiei, celţii scoţieni au migrat în Irlanda – un vechi cuvînt irlandez care desemnează şarpele, sau dragonul este «sumaire»“. Se pare că inteligenţa din ADN doreşte să fie atît ascunsă, cît şi dezvăluită, însă dezvăluită doar celor care sînt dispuşi să-şi deschidă minţile faţă de posibilitatea acestei inteligenţe. Acest aspect a fost sugerat, de-a lungul secolelor, de nenumărate texte şi revelaţii religioase. De exemplu, în timpul frecventelor lui călătorii de documentare în Amazonia, psihologul israelian Bennu Shanon a purtat foarte multe discuţii cu consumatorii de ayahuasca. Pentru mine, cel mai semnificativ aspect este reprezentat de povestea – binecunoscută locuitorilor junglelor latino-americane – pe care i-a spus-o un vînzător de îngheţată, pe care l-a întîlnit în Amazonul peruvian: „Dumnezeu a vrut să-şi ascundă tainele într-un loc sigur. «Să le ascund pe Lună? – S-a întrebat El. În acest caz, într-o zi, oamenii ar putea ajunge pe Lună şi s-ar putea ca aceia care sosesc acolo să nu fie vrednici să cunoască secretele. Sau poate c-ar fi mai bine să le ascund în adîncurile Oceanului – Şi-a spus Dumnezeu». Dar, din nou, din acelaşi motiv, Şi-a alungat gîndul. Apoi, în sfîrşit, a găsit o soluţie: «Am să-Mi pun secretele în sanctuarul lăuntric al minţii omului. În acest fel, doar cei care merită cu adevărat vor fi capabili să ajungă la el»“.

Acest pasaj l-a fascinat pe Shanon atît de mult, încît l-a pus pe prima pagină a studiului „The Antipodes of the Mind“ (,,Antipozii minţii“), pe care l-a făcut asupra fenomenologiei experienţei ayahuasca. Tot ceea ce mă surprinde este faptul că, israelian fiind, este posibil ca Benny să fi fost crescut sub influenţa Cabbalei evreieşti, cu atît mai mult cu cît, pe aceeaşi pagină a ,,Antipozilor“, se află un citat preluat din Talmud. În monografia ,,Ierusalimul minţii“, rabinul Joel Bakst sugerează că în Cabbala se găsesc multe indicii cu privire la locul unde este ascuns ,,secretul lui Dumnezeu“, aşa cum l-a numit vînzătorul de îngheţată peruvian. Bakst susţine că noi deţinem cheia secretului, dar trebuie să găsim ,,gaura“ cheii: „Această «gaură» de cheie se află la îndemîna noastră, a tuturor, şi, totuşi, este situată în ultimul loc în care cineva s-ar putea gîndi să o caute“. Întîlnim, aici, două culturi – iudaismul mistic şi sistemul de credinţe al indienilor din Amazonul peruvian. Prima dintre ele s-a aflat, timp de secole, în centrul filozofiei europene şi al celei din Orientul Mijlociu, iar cealaltă a fost izolată, sute de ani, îndărătul junglelor, cîndva impenetrabile, ale Americii Latine. Şi, cu toate acestea, ambele culturi ştiau că secretul cel mai mare poate fi găsit în adîncul nostru – totul curge afară pornind dinăuntru, din locurile ascunse ale minţii.

Sfîrşit

Anthony Peake

COMENTARII DE LA CITITORI