HAOS la FISC! Un mail se va transforma în Ordin dacă ministrul Anca Dragu acceptă ilegalitatea (2)

in Lecturi la lumina ceaiului

Cacealmaua lui Diaconu

Înţelegînd că şemcheria ieftină nu i-a mers cu József Birtalan, şeful ANFP, Gelu Diaconu, l-a pus pe secretarul general al ANAF, Octavian Deaconu, să trimită în ţară mailul de curtoazie şi de înştiinţare pe care vi-l oferim în EXCLUSIVITATE. Prin acest mail, semnat de secretarul Deaconu, preşedintele Diaconu a încercat să fenteze legea. Practic, Diaconu încearcă să transforme un mail în Ordin. De aceea, în finalul mailului, secretarul Deaconu a scris: „În lumina acestei precizări, corespondenţa/documentele emise care devin opozabile contribuabililor mijlocii ar trebui emise sub semnătura şefului administraţiei (AJFP)“. Dar este la mintea cocoşului că un mail nu este un ORDIN. Or, fără ordin scris, datat şi numerotat, nici un şef de ANFP nu poate semna respectivele documente. Decît dacă vrea să ajungă la „mititica“.

În acest context, tehnocratul ministru al Finanţelor, Anca Dragu, are de luat o decizie: să-l oblige pe Gelu Diaconu să dea un Ordin legal, nu un mail. Numai că acest Ordin se poate transforma într-un Dosar Penal, cu acuzaţia de abuz în serviciu săvîrşit de „Nemuritorul“ Gelu Diaconu.

Situaţie deplorabilă

Deşi secretarul general Octavian Deaconu nu face referire în mail şi la departamentele care se ocupă cu personale fizice din reşedinţele de judeţ, situaţia este similară cu cea de la structurile care se ocupă cu întreprinderile mijlocii. Deoarece, şi în acest caz, tot de la 1 ianuarie 2016 intră în aceeaşi reorganizare.

Culmea, şi în privinţa marilor contribuabili, DGAMC, situaţia se prezintă la fel, din cauză că, la 31 decembrie 2015, vechea formă de administrare şi-a încheiat activitatea. Practic, în acest moment nu se pot semna documente oficiale şi, pe cale de consecinţă, nu se pot colecta taxe şi impozite către bugetul de stat!

Mailul care se vrea Ordin

Ca să nu fim acuzaţi că introducem panică printre funcţionarii ANAF din teritoriu, vă prezentăm mailul trimis luni, 4 ianuarie 2015, de secretarul general ANAF, Octavian Deaconu, către directorii AJFP. Rămîne de văzut dacă după scandalul generat de obrăznicia secretarului de stat Gabriel Biriş de a „scoate la lumină fantomele fiscale ale României“ – adică pe „evazioniştii“ fără nici un venit, care sînt obligaţi să plătească, lunar, 56 de lei la Sănătate, deşi nu primesc nimic în schimb -, doamna ministru Anca Dragu va accepta ca un mail să fie folosit drept Ordin. Ar fi o premieră mondială tehnocrată!

Iată scrisoarea electronică:

„Stimată doamnă director general,

stimaţi domni directori generali,

Vă rog să primiţi, înainte de toate, urările mele de succes în Noul An! După cum ştiţi, la data de 1 ianuarie 2016, au intrat în vigoare prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 816/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, prevederi referitoare la înfiinţarea Administraţiilor pentru contribuabili mijlocii la nivel regional. Pînă la acest moment, nu s-a primit de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici avizul prevăzut de lege pentru funcţiile publice. Avînd în vedere că acest aviz este obligatoriu şi prealabil aprobării statelor de funcţii ale instituţiilor publice, pînă în prezent nu au fost aprobate nici statele de funcţii înaintate de dvs., valabile de la data de 1.01.2016.

În consecinţă, derularea oricăror operaţiuni pe care le implică aşezarea personalului pe noua structură nu se poate realiza pînă la transmiterea avizului de către ANFP şi aprobarea imediată a statelor de funcţii. De asemenea, în ceea ce priveşte împuternicirea cu exercitarea atribuţiilor funcţiilor publice de conducere nou-înfiinţate de la nivelul Administraţiilor pentru contribuabili mijlocii la nivel de regiune (şef administraţie şi şef administraţie adjunct), precizăm că pe baza propunerilor transmise de dvs. se vor emite ordine corespunzătoare la momentul avizării şi aprobării statelor de funcţii.

Pentru activităţile care presupun administrarea contribuabililor mijlocii, aşa cum s-a precizat prin Circulara nr. 3648/27.11.2015, AJFP-urile sînt responsabile pentru derularea acestei activităţi în cursul lunii ianuarie 2016. În lumina acestei precizări, corespondenţa/documentele care devin opozabile contribuabililor mijlocii ar trebui emise sub semnătura şefului administraţiei (AJFP).

Cu deosebită stimă, Octavian Deaconu, secretar general“.

 

Sfîrşit

MIHAI PÂLŞU

COMENTARII DE LA CITITORI