Iată un ţinut care nu există…

in Lecturi la lumina ceaiului

Ţinutul Secuiesc! (2)

  1. Unde sînt secuii?

Am răsfoit unul din Anuarele Statistice recente publicate de către Comisia Naţională pentru Statistică, din care am reţinut următoarele:

  1. a) În judeţele Mureş, Harghita şi Covasna, pentru care se pretinde autonomie teritorială, unde se încadrează şi Ţinutul Secuiesc, 3 districte pomenesc de existenţa secuilor. Unul în judeţul Covasna (Tîrgu Secuiesc), cu o populaţie de circa 10% din totalul celor 5 districte ale judeţului şi două în judeţul Harghita (Odorheiul Secuiesc şi Cristuru Secuiesc), cu o populaţie de circa 14% din totalul celor 9 districte ale judeţului.
  2. b) Cu privire la situaţia şcolară, de la învăţămîntul preşcolar, la cel primar şi gimnazial, la cel liceal şi profesional, post-liceal, în afară de limbile română, maghiară şi germană, se mai predau limbile sîrbă, ucrainiană, slovacă, cehă, bulgară, turcă, elenă, croată şi ici, colo limbile engleză, franceză, spaniolă, italiană. Mai nou a apărut şi limba romanes, dar nicăieri, absolut nicăieri, nu găsim nimic despre limba secuilor, despre şcoli şi dascăli în această limbă. Şi, atunci, unde sînt secuii?

III. Iată de ce Ţinutul Secuiesc

nu există!

  1. a) Ni se par de-a dreptul alarmante declaraţiile de la poz. I/e. Este clar că ele provin din partea şovinilor care fac agitaţie printre românii de etnie maghiară. Sîntem consideraţi chiar naivi dacă nu acceptăm ideea că un număr de 400 de cetăţeni, care reprezintă între 6-14% din populaţia teritoriilor la care se referă, ar fi, de fapt, ţinutul acelor minoritari? Şi, prin atmosfera creată, dezinformează tot mapamondul. Chiar dacă în scriptele oficiale nu apar nici limba lor şi nici şcoli cu dascăli secui. Am întreba oficialităţile şi inspectoratele şcolare, cel puţin ale judeţului Harghita, în care se afirmă că acolo ar fi Ţinut Secuiesc, de ce nu există asemenea lăcaşuri de învăţămînt în judeţ? Şi reversul, lipsa şanselor de dezvoltare a acestei comunităţi este clar exprimată în citatele de la poziţia l/e privind „grija“ pe care şovinii unguri o au pentru această populaţie: „Ar trebui să mergem acolo, să cumpărăm case, să ne însurăm şi să facem mulţi, mulţi copii maghiari“. Idee pe care o urmăresc pentru locuitorii întregii suprafeţe revendicate, indiferent dacă sînt secui sau nu…
  2. b) Nu numai noi, Prietenii lui Nostradamus, dar şi o bună parte de specialişti în activităţile industrial-conomice. Şi cetăţenii de altă etnie au trasee prin judeţele revendicate ca autoome, fie ca turişti, fie cu activităţi de învăţămînt sau industrial-economice. Localnicii se poartă amabil, civilizat. Iar cînd intri într-un magazin sau undeva unde cel ce te primeşte ţi se adresează în limba maghiară, după ce află că nu cunoşti această limbă, ţi se adresează în limba română, pe care o cunosc. Şi nu ar fi nici chiar economică ideea ca, într-un magazin, de exemplu, să refuzi serviciile unor clienţi pentru că nu cunosc limba maghiară. Şi n-am întîlnit nicăieri (zicem „din fericire“) şovini care să ne creeze indispoziţii.
  3. c) Şi de ce se plîngeau vopsitorii de borne rutiere citate la poz. l/e de starea jalnică a acestora înainte de vopsirea lor în culorile steagului unguresc? Nu este oare asta treaba adiministratorilor din ţinutul respectiv? (A se citi un articol apărut acum vreo cîţiva ani, cu titlul „Ce este cu drumurile din Ţinutul Secuiesc?“)
  4. Propunerile noastre
  5. Către Guvernul României: Să aibă grijă de populaţia de etnie secuie, care a avut un rol meritoriu în istoria medievală a ţării. Să-i ajute să existe, să nu dispară. Să le asigure organizarea de şcoli cu limba de predare a lor. Şi să se informeze asupra condiţiilor în care, în ţări pe care le semnalează extremiştii maghiari, se desfaşoară autodeterminări teritoriale etnice.
  6. Către extremiştii maghiari: Să se abţină de la revendicări teritoriale pe criteri etnice.
  7. Către domnul Klaus Iohannis: Să fie foarte atent asupra propunerilor pe care domnul Laszlo Tökeş i le va face. Şi să hotărască, aşa după cum a arătat, prin măsuri luate în comun cu Guvernul.

Sfîrşit

PRIETENII LUI NOSTRADAMUS

COMENTARII DE LA CITITORI