În amintirea celor dragi

in Poeme

Azi ne pomenim părinţii
Şi ne rugăm la toţi Sfinţii
DUMNEZEU să-i odihnească!
Spune-o vorbă creştinească
DUMNEZEU să-i ierte-acum
Au avut un suflet bun
Demult părinţii noştri au murit
Iar noi sîntem bolnavi şi am îmbătrînit
Părinţii nu se mai întorc din groapă
Dar noi cu toţii vom pleca odată
Rămîn copiii noştri să ne pomenească
Aşa-i CREDINŢA noastră strămoşească
Să n-o uităm! S-o ducem mai departe
Aşa vrea BUNUL DUMNEZEU, dragul meu frate,
Mereu de morţii noştri să ne amintim
Să mergem cît mai des în cimitir
S-aprindem la crucea lor o lumînare
Şi să rostim o rugăciune cu glas tare
S-audă ei de-acolo din adînca groapă
Că-i plîng al lor băiat sau a lor fată
Să nu-i uităm pe morţii noştri, NICIODATĂ!
Ei au plecat acolo în mormînt
Iar nouă ne-au lăsat casă, pămînt.
Astăzi, dacă noi trăim bine,
Să recunoaştem, lor li se cuvine
Ei au muncit cît au trăit
Nu au avut un trai prea fericit
Dar pentru noi, ei s-au jertfit
Noi astăzi lor le mulţumim
Cît vom trăi o să îi pomenim
Şi nu o să uităm, NICIODATĂ,
Că am avut o MAMĂ şi un TATĂ.
Părinte drag, cu suflet bun,
Doresc încă un lucru să mai spun:
Vreau să mai fie pomenit
Un OM pe care eu l-am îndrăgit
Eu vreau acum să-l pomenim
Pe MENTORUL şi dragul meu VADIM!
Azi unsprezece luni s-au împlinit
De cînd VADIM ne-a părăsit
Nici astăzi eu nu l-am uitat
Pe OMUL de la care multe-am învăţat
Mereu de el o să îmi amintesc
I-aprind o lumînare, de multe ori bocesc
Aşa eu o să fac cît mai trăiesc
Pe toţi cei dragi din inimă îi pomenesc!
DUMNEZEU SĂ-I IERTE!

COMENTARII DE LA CITITORI