În memoria inegalabilei artiste Lucreţia Ciobanu

in Lecturi la lumina ceaiului

 

Cît de frumos au răsunat cîntecele din satele sibiene, din munţii în care ciobanii îşi îngrijesc turmele de oi, aşadar, din toate acele locuri unde omul a stabilit o legătură existenţială aparte cu natura şi cu tot ceea ce înseamnă suflet şi Univers… Au răsunat şi vor răsuna frumos, pentru că ele au fost culese şi trecute prin propriile simţăminte de marea interpretă Lucreţia Ciobanu. Vocea inegalabilei artiste a pătruns pînă în inima pămîntului românesc, unde, îmbogăţită de nobleţea sentimentelor umane, a căpătat puteri nebănuite, inspirată fiind de susurul izvoarelor, de măreţia codrilor seculari şi de păşunile întinse, unde viaţa şi dragostea românilor şi-au înrădăcinat nemurirea. A cîntat cu drag oamenilor de pretutindeni şi a lăsat în vieţile lor bucuria de a străbate satele româneşti, dorinţa de a le cunoaşte datinile şi de a trăi în mijlocul lor. Datorită talentului ce i-a fost hărăzit de Dumnezeu, ea a reuşit să transmită tuturor celor ce i-au ascultat cîntecele frumuseţea inegalabilă a muzicii populare româneşti. O mare parte din tezaurul nostru folcloric, impregnat de sufletul trăitorilor de pe acest pămînt binecuvîntat, i-o datorăm Lucreţiei Ciobanu. Ea ne-a dăruit cîntecele sale pentru ca noi să le avem mereu lîngă inimă, acolo unde sîntem datori să le păstrăm ca pe nişte comori ce nu trebuie să se piardă vreodată.

Mulţumim inegalabilei artiste Lucreţia Ciobanu pentru munca impresionantă pe care a desfăşurat-o, de-a lungul întregii sale vieţi, în slujba muzicii populare româneşti, pentru măiestria cu care a ştiut să ne transmită emoţii şi sentimente înălţătoare, dragostea pentru natură şi pentru oamenii de pe aceste meleaguri.

IRINA-IOANA HRUŞCĂ

COMENTARII DE LA CITITORI