În memoria patriotului-martir CORNELIU VADIM TUDOR

in Lecturi la lumina ceaiului

 

 

România a pierdut un incontestabil patriot român, un patriot-martir, care a luat pe umerii lui multe din greutăţile noastre, purtîndu-le, în chinuri, pe drumul său, pentru a ne fi nouă mai bine, pentru ca noi să avem liniştea unei vieţi ferite de tăişul sabiei. A răbdat el în locul săracilor, a muncit el în locul neputincioşilor şi a făcut el dreptate celor ocărîţi, stînd, neclintit, pavăză în faţa hoţilor şi a corupţilor care ne-au secătuit ţara. Prin felul lui de a fi şi de a simţi, viaţa fiecărei fiinţe sau vietăţi şi-a căpătat sensul şi rostul ei pe pămînt şi, nu o dată, el a sărit în apărarea sufletelor nevinovate, salvîndu-le din mîna fiarelor care se năpusteau asupra lor.

Un patriot-martir, care a luptat şi a suferit pentru ţara sa, văzînd cum cei aflaţi la Putere au făcut din România o Cenuşăreasă a Europei. A luptat cu neînfricare împotriva nedreptăţilor săvîrşite de cei care, aflaţi vremelnic la conducere, au vrut doar să se înalţe pe ei în faţa lumii şi să arunce poverile ţării pe spatele românilor. Patriotul-martir a îngenunchiat împreună cu noi şi a vorbit în locul şi în numele nostru despre viaţa care ni se risipeşte într-o existenţă lipsită de lumină şi de speranţă, despre familiile care ni se destramă, rămase fără de copii sau fără de părinţi, o naţie lipsită de viitor. Cîte pătimiri a îndurat acest patriot-martir?! Pungaşi neruşinaţi, cu voci şi cu pretenţii cît mai asurzitoare, l-au atacat pe Tribun din toate părţile, pentru că le-a dezvăluit fărădelegile care au măcinat ţara pînă la temelie, şi ferocitatea cu care au călcat în picioare valorile Poporului Român. Toţi aceştia au căutat să-i facă viaţa cît mai grea Tribunului şi cît mai amară suferinţa, pentru că el s-a erijat în apărător al săracilor şi i-a înfruntat pe prigonitorii care s-au crezut mai presus de Dumnezeu. Am pierdut, prin moartea sa prematură, un om desăvîrşit în toate domeniile culturii, capabil să discute, aprofundat şi bine documentat, pe orice temă, şi în orice loc, despre istorie, religie, muzică, literatură, politică. Un exemplu de umanitate şi de cunoaştere enciclopedică. A fost un Titan al politicii româneşti post-decembriste, care i-a eclipsat pe pretenţioşii lui rivali. Politician de prestigiu şi om de mare cultură al României, cu o memorie fenomenală şi cu o excepţională capacitate de a da forţă cuvîntului şi faptei, el a ridicat la un nivel absolut virtuţile Binelui, Dreptăţii şi Adevărului. A creat opere inegalabile, aceasta fiindu-i însăşi menirea providenţială. De o onestitate impecabilă şi refuzînd orice ,,aranjament” sau compromis, el şi-a încheiat cutremurătoarea viaţă într-un destin robit de lacrimi nevăzute şi risipit în multe dureri nerostite…

Mulţumiri şi recunoştinţă patriotului-martir CORNELIU VADIM TUDOR, pentru sacrificiul său, pentru întreaga sa viaţă, pusă în slujba României şi a Poporului Român, pentru omenia sa rară, pentru strădania cu care, cu mîinile încătuşate şi cu preţul unor mari suferinţe şi osteneli, a ţinut în picioare România, vindecîndu-i din rănile sîngerînde şi prezentînd-o lumii ca pe o incredibilă stea a Universului, a cărei strălucire a fost întunecată de nelegiuiţii vremurilor care au dorit-o prăbuşită în Infern…

Cu respect şi cu inima înlăcrimată, o tînără pentru care patriotul-martir CORNELIU VADIM TUDOR s-a jertfit.

IRINA-IOANA HRUŞCĂ

 

Lidia

 

  1. Fata lui tata umple toată casa

De bucurie şi de clopoţei

E zîna bună care pune masa

În zori la vrăbii şi la porumbei.

Ea e crăiasa lumii fermecate

Copilăria rîde la balcon

Ca o băbuţă ea se bagă-n toate

Dar nu ajunge nici la telefon.

Refren: Înger, îngeraşul meu

Ce mi te-a dat Dumnezeu

Tu eşti căprioara mea

Şi te cheamă Lidia…

 

  1. Fata lui tata m-a-ntrebat odată

Cine-a pus Luna, Soarele pe cer

Şi o lumină sfîntă şi curată

Juca în ochii ca un giuvaier.

Vino, păpuşă, să-ţi arăt izvoare

Marea cu peştii, crîngul înflorit

Cerul cu stele, stîna sub ninsoare:

Acestea toate Domnul le-a zidit!

Muzica: Dumitru Lupu

COMENTARII DE LA CITITORI