In memoriam Corneliu Vadim Tudor

in Polemici, controverse

S-au scurs mai bine de 10 săptămîni de la trecerea în veşnicie a lui Corneliu Vadim Tudor, personalitate deosebit de complexă care a trăit mai mult pentru România şi pentru Poporul Român decît pentru sine, dăruindu-se cauzei naţionale. Consider că el va intra în Istoria Neamului Românesc precum bravii noştri eroi. În ceea ce ne priveşte pe noi, PRM-iştii şi simpatizanţii acestui partid, întotdeauna am fost şi vom fi mîndri că am avut în dregătoria Ţării un mare patriot contemporan, un excepţional orator, un om de formaţie umanistă şi de o vastă cultură naţională şi universală, care ne-a reprezentat cu cinste pe toate meridianele globului. Un om ca domnia sa se  naşte doar odata la 100 de ani! Întreaga lume l-a cunoscut ca jurnalist, poet, dramaturg, istoric, sociolog, doctorand în teologie şi ilustru politician. Implicat în lupta acerbă împotriva corupţiei, Tribunul nostru s-a dovedit a fi un om drept, de o onestitate şi un curaj fără echivoc. Preocuparea sa principală a reprezentat-o refacerea României Mari în frontierele sale fireşti – vast proiect politico-teritorial şi naţional în slujba căruia a lucrat neobosit. A susţinut, cu toată însufleţirea, Biserica Naţională atît în Parlamentul României, în anii ‘90, cît şi în viaţa spirituală personală, el fiind, ca şi noi toţi, copii al lui Dumnezeu. Au rămas memorabile discursurile rostite la congrese sau la plenarele Consiliului Naţional al P.R.M., în care erau implementate versete biblice potrivite realităţii. Şi-a iubit semenii şi animalele în aceeaşi măsură, dînd ultimul bănuţ pentru cei aflaţi la greu. Cine mă cunoaşte, mă va crede cînd afirm cu toată convingerea că l-am respectat şi, în acelaşi timp, l-am iubit, cu atît mai mult cu cît am avut multe de învăţat, impulsionîndu-mă în mod tacit, să-mi continui studiile. Ar trebui ca tînăra generaţie să urmeze exemplele demne de urmat ale acestei personalităţi contemporane de marcă. Pentru noi, patrioţii, Vadim Tudor încă trăieşte prin ceea ce am moştenit de la el: sinceritatea, dreptatea, cinstea, dragostea pentru Ţară şi pentru Neamul Românesc. Ne vom aminti veşnic de acest om de o valoare inestimabilă recunoscută atît pe plan intern cît şi la nivel internaţional.

Marcelina Pătraşcu

Lector universitar dr. în Istorie

COMENTARII DE LA CITITORI