In memoriam Marcel Mihalovici

in Poeme

Ascultînd compoziţiile lui Marcel Mihalovici,
Înţeleg mai bine că muzica noastră religioasă
S-a născut din îmbinarea armonioasă
A psalmodiei ebraice cu monodia
Din Elada lui Pericle Athenianul.

Ascultînd muzica lui Marcel Mihalovici,
Înţeleg că marii umanişti nu puteau socoti
Marea muzică – doar speculaţii sonore,
Cu scop în sine.
De aceea, ei au fost sensibili
La cumplitele suferinţe ale celor mulţi
Şi nu au renunţat la acea străveche
Şi nobilă cantabilitate.
Ascultînd muzica lui Marcel Mihalovici,
Înţeleg ce înseamnă neoclasicismul sonor:
– „Simetrie, proporţie, geometrie, euritmie“…
– „Clasicismul e o viziune a materiei dominante,
A spiritului coordonator.
E Athena Engane, raţiunea însăşi
Manifestîndu-se, Athena constructoare“…

Ascultînd muzica lui Marcel Mihalovici,
Înţeleg ce înseamnă a fi un artist
Cu vocaţia de a te înfăţişa ca un evreu „filo-român“.
Opera sa semnifică o nobilă îngemănare de
„Claritate, solemnitate, euritmie“…
Si, de aceea, ea conţine acel ceva
Din „imaginea făurită
A perfecţiunii cosmice“…

DORU POPOVICI

Păreri și opinii