ÎNĂLŢAŢI CÎNTĂRI DE LAUDĂ

in Pagină creştină

Exprimaţi-vă lauda şi recunoştinţa prin cîntări. Cînd sîntem ispitiţi, în loc să dăm glas simţămintelor noastre, să înălţăm prin credinţă o cîntare de recunoştinţă către Dumnezeu.

Te lăudăm, Dumnezeule, pentru Fiul dragostei Tale,
Pentru Isus care a murit, iar acum S-a înălţat.

Te lăudăm, Dumnezeule, pentru Duhul luminării Tale
Care ne-a descoperit pe Mîntuitorul şi ne-a risipit întunericul.

Toată slava şi lauda pentru Dumnezeul întregului har
Care ne-a răscumpărat, căutat şi călăuzit căile.

Ridică-ne iarăşi şi umple fiecare inimă cu dragostea Ta
Şi fiecare suflet să fie din nou aprins cu foc de sus.

Aleluia! A Ta să fie slava, aleluia! Amin.
Aleluia! A Ta să fie slava. Ridică-ne iarăşi!

Cîntecul este o armă care poate fi întotdeauna folosită împotriva descurajării. Cînd ne deschidem astfel inima înaintea razelor de lumină ale prezenţei Mîntuitorului, vom avea sănătate şi binecuvîntarea Sa.
E.G. WHITE

Păreri și opinii