Întoarcerea din larg

in Poeme

Eternă e democraţia mării
mistuitor e dorul la catarg
pavilionul inimii se-aprinde
pe fiecare vas întors din larg

Pămînturi vechi, cîndva înfometate
pustietăţi secate-n rădăcini
regat bolnav de secetă şi calcar
hieroglifa scrisă cu ciulini

Exil trăit cu spaimă de Ovidiu
de viscole şi arşiţi troienit
ţărînă spulberată de migraţii
şi de războaie fără de sfîrşit

Tărîm muncit cu sînge şi sudoare
de neamul nostru veşnic încercat
împodobit cu castre şi basilici
ca un muzeu în ceaţă scufundat

Pont Euxin, mult iubitor de oaspeţi
plămîn al ţării spre întinse mări
unit de toţi păstorii transhumanţei
români sosiţi din cele patru zări

Aici e neschimbată numai marea
căci numai marea n-are început
tărîmul sfînt al patriei mă cheamă
eu pun genunchiul jos şi îl sărut…

CORNELIU VADIM TUDOR
(Poezie preluată din volumul „101 Poezii * 101 Bijuterii“)

COMENTARII DE LA CITITORI