Între o autentică atmosferă a tinerilor şi democraţia poluantă

in Lecturi la lumina ceaiului

 

A fost o eră a tăcerii cuvîntătoare… cuprinsă de vîlvătaia creierelor înfierbîntate politic. Dar, după deceniile de simţire, percepţie şi chiar înţelegere, s-a arătat pricina dezgolită de orice urmă de incertitudine: Ţara are grumazul zimbric făcut praf şi pulbere, partidele politice sînt rotative anticetăţeneşti, iar politicienii – nişte derbedei pe care doar apele purificatoare ale Istoriei Naţionale îi mai pot pedepsi.

Ziua de mîine a viitorului se prefigurează ca un jug de oţel pentru tinerii care parcă n-ar avea vreme să decidă cît sînt de asasinaţi de otrava democraţiei imperialiste. Copiii de nicăieri se nasc spre niciunde, fiind pedepsiţi să plătească datoria externă, o demenţială falimentare a statului odinioară orînduit.

Numai printr-o reclădire grabnică a ţării se vor sparge niturile oţelite ale jugului cu care apasă îndatorarea premeditată. Generaţiile de tineri ale atîtor popoare trebuie să pornească la anihilarea matematică a clasei politice, care se scaldă într-un dezmăţ fără limite. E necesară o concordanţă amplă a gîndurilor şi a faptelor, excluderea oricărei dezertări – şi victoria va veni!

Reforma Democraţiei, iată de ce au nevoie tinerii! Întinerirea Republicii va arunca în moarte clinică statul pervertit la o imoralitate a vechilor năravuri politice. Profesionalismul tineretului nu va mai însemna doar temniţa în care este aruncat, încă de la începutul vieţii. Tinerii nu vor mai fi deposedaţi de PIB-ul cu care politicienii îşi tot îndeasă conturile, atmosfera democraţiei întinerite va însemna eliberarea de minciunile lor îngrozitoare! Tineri, trebuie să deveniţi sinonimi cu puterea în stat, pentru că generaţiile noastre nu se mai pot opune acestei inimaginabile corupţii legiferate!

Recucerim România pierdută! Omenirea se află într-o falie a unei cotituri implacabile. Democraţia propovăduită s-a dovedit doar un tertip inimaginabil. Această prea-învechită orînduire, care a acaparat în mod demenţial finanţele, răsuflă greu din cauza năravurilor îmbătrînite în avariţie şi a devenit incompatibilă cu pasul efervescent al tinerilor. Discriminarea lor este totală, exploatîndu-li-se inteligenţa şi profesionalismul cu care se împăunează corporaţiile imperialiste .

Oh, vedem cum copiii sînt înfometaţii Planetei, cum tinerii rămîn încolonaţi în armata de învinşi a şomerilor, neavînd nici o şansă să pună bazele unei vieţi adevărate. Cloaca politică poartă, atunci cînd îşi face socotelile, o dezgustătoare linguşeală la adresa tinerilor, prefăcîndu-se că îi protejează, chipurile!

Numai că tinerii au o înduioşătoare demnitate şi semeţie a vîrstei; ei nu se pleacă în faţa milei politice, ei vor doar sfinţenia dreptului de a izbîndi. Timp de decenii, nobila Democraţie a fost blamată de ideologii contrafăcute şi găunoase. Ne confruntăm cu pericolul unei adevărate dezmembrări politice a omenirii, numai că tinerii vor salva omenirea contemporană. Guvernările democraţiei lichefiate de corupţie se tem de aceste personaje ale viitorului. Este necesar ca tinerii să se înfăţişeze ca o forţă compactă, să urce pe scena destinului naţional – şi asta pînă nu se face prea tîrziu.

Tineri ai României Mari, pregătiţi-vă să preluaţi Puterea!

NICHITA MLADIN

COMENTARII DE LA CITITORI