Întunericul

in Pagină creştină

Evangheliile nu ne spun cum a simţit Mîntuitorul chinurile pe care oamenii au îndrăznit să I le provoace, dar Vechiul Testament ne-a descoperit aceasta într-un mod remarcabil. Domnul a fost răstignit în jurul orei 9 dimineaţa, fiind batjocorit de oamenii nelegiuiţi, inclusiv de către liderii religioşi ai acelor vremuri. Dumnezeu a adus apoi întunericul adînc peste toată ţara de la ora 12 pînă în jurul orei 15. În timpul acestor ore, Mîntuitorul a suferit cu mult mai mult decît vom putea să înţelegem vreodată. Aceasta nu a fost din cauza cruzimii oamenilor, ci din partea mîniei de nedescris, de neînduplecat a lui Dumnezeu împotriva păcatului. Christos, care nu a cunoscut păcatul, a fost făcut păcat pentru noi, iar Dumnezeu L-a judecat.
Cît de groaznice au fost acele ore ale suferinţelor, ale crucii, pentru Mîntuitorul, ne arată Psalmul 88. Acest psalm descrie simţămintele Domnului, cînd a suferit judecata lui Dumnezeu. Cît de îngrozitor a fost pentru Isus, cînd Dumnezeu a trebuit să stea împotriva Fiului! Să ne gîndim la această adîncime a suferinţelor, a crucii Mîntuitorului: El, Cel drept şi nevinovat, a acceptat judecata lui Dumnezeu, pentru că a dorit să-i salveze pe oameni. Aceste adevăruri ale suferinţelor Mîntuitorului să ne conducă la întoarcerea noastră la Dumnezeu!

COMENTARII DE LA CITITORI