Ireparabil

in Poeme

Te-am iubit definitiv şi ireparabil
ca un vultur rănit, ca un sfînt,
cu toate înălţările şi căderile
dintre cer şi pămînt

Curgea liniştea dinspre tine
ori de cîte ori ne întîlneam în magie,
toate speranţele, toate visurile,
m-au înălţat pînă unde nimeni nu ştie

Te-am iubit nebuneşte
ca o umbră ce-şi urmează trupul
te-am iubit pînă cînd
s-a prăbuşit peste tine văzduhul

Trec prin cenuşa iubirii noastre
cu picioarele desculţe, aprinse,
e noapte adîncă în suflet
pe străzile ninse

Revine permanent o durere ascunsă,
mă izbeşte fără motiv
ca-n ultimul război nuclear te-am iubit;
ireparabil, definitiv

Dar ca de atîtea ori am greşit planeta,
în sufletele goale se-nstăpîniseră mutanţii,
plutesc între cer şi pămînt
şi-n străfundurile mării mă cheamă atlanţii.

Adi SfinteŞ, 4 decembrie 2016

COMENTARII DE LA CITITORI