Istoria ţiganilor – ,,Poporul enigmatic“ (8)

in Lecturi la lumina ceaiului

După cum am observat pe parcursul acestei lucrări, cuvîntul ţigan îşi are originea în denumirea tribului de origine al acestei etnii, din Nordul Indiei, care se numea: Cingar, Cengar, Tengaris sau Ţingaris. Prin urmare, din punct de vedere istoric acest termen este deplin justificat şi este singurul folosit în decursul a cîtorva sute de ani în toate documentele referitoare la existenţa ţiganilor.

În limba ţigănească, cuvîntul rom are semnificaţia de „ţigan“, adică romi sînt cei care aparţin etniei ţigăneşti, iar cei care aparţin indiferent oricărei  alte etnii se numesc gajo. .Semantic, putem spune că ar exista o echivalenţă între cei 2 termeni, dacă facem abstracţie de faptul că rom are semnificaţia de ţigan doar într-un clasament care presupune că oamenii  sînt numai în doar două categorii rom(á) (ţigani) şi gajé (nu sînt ţigani). O altă deosebire apare din faptul că, dată fiind situaţia socială a ţiganilor în decursul mai multor secole, denumirea ţigan are o puternică încărcătură peiorativă, existînd expresii ce conţin acest termen în sens depreciativ („S-a înecat ca ţiganul la mal“, „Ţiganul, tot ţigan este“, „Murdar ca un ţigan“, „Ţiganul ajuns împărat“… etc.).

După primul război mondial apare, pentru prima dată, în documente denumirea „rom“ pentru a-o înlocui pe cea de „ţigan“. Această schimbare a fost impusă de cei care au creat „Uniunea Generală a Romilor din România“, în ideea de a elimina din mentalitatea oamenilor prejudecăţile şi ironiile legate de cuvîntul ţigan, care îngloba lungul şir de umilinţe, servituţi şi oprimare socială a populaţiei ţigăneşti. În concluzie, nu există ţigani şi romi, există o singură etnie, cea ţigănească, denumită prin două cuvinte – ţigan şi rom – care înseamnă acelaşi lucru şi sînt la fel de justificate, deoarece primul termen a apărut şi s-a perpetuat în istoria lor, iar cel de al doilea a apărut în limba vorbită. Astăzi este pe deplin demonstrat că originea diverselor grupuri de ţigani este aceeaşi, chiar dacă au venit în Europa în perioade diferite şi chiar dacă au avut destine diferite. La fel, lingvistica a demonstrat că dialectele vorbite astăzi de diferitele comunităţi de ţigani, oricît de diferenţiate ar fi ele, au o origine comună: limba indiană veche (sanscrita). Dacă în viitor se va folosi termenul „ţigan“sau termenul „rom”, acest lucru îl va hotărî Istoria.

Sfîrşit

LUCIAN CHERATA

COMENTARII DE LA CITITORI