Jubileul a 20 de ani de la constituirea FEDERALEI NAŢIONALE A REVOLUŢIONARILOR DIN ROMÂNIA

in Lecturi la lumina ceaiului

Respect faţă de trecut,responsabilitate faţă de viitor

Constituirea, în urmă cu două decenii, a Federalei Naţionale a Revoluţionarilor din România a reprezentat un moment important în evoluţia societăţii civile din ţara noastră, în condiţiile create de Revoluţia română din decembrie 1989. Ne aflam, atunci, în 1994, într-o situaţie dificilă; devenise clar că idealurile noastre, ale celor aflaţi pe baricade, se împliniseră într-o foarte mică măsură.

Economia naţională se prăbuşise şi nu dădea semne de revigorare, iar libertatea, cîştigată cu jertfă de sînge, nu însemna, pentru marea majoritate a populaţiei, nici măcar o firavă îmbunătăţire a nivelului de trai. În acelaşi timp, apăruseră, precum ciupercile după ploaie, tot felul de organizaţii, care se intitulau, abuziv, ,,revoluţionare”, formate din indivizi care nu avuseseră nimic de-a face cu revoluţia. În aceste împrejurări, am luat iniţiativa de a reuni forţele revoluţionarilor autentici într-o organizaţie care să-i reprezinte, care să unească, şi nu să dezbine, care să militeze pentru îndeplinirea idealurilor revoluţiei, iar nu pentru satisfacerea intereselor de grup, adeseori de tip mafiot. Aşa s-a născut Federala Naţională a Revoluţionarilor din România.

După 20 de ani de existenţă a organizaţiei noastre, ne exprimăm satisfacţia pentru faptul că ne-am urmat, cu consecvenţă, obiectivele, în pofida numeroaselor dificultăţi cu care continuăm să ne confruntăm. Am pus, întotdeauna, accentul pe principalele probleme care preocupă Naţiunea Română, străduindu-ne să susţinem, prin vocea noastră, doleanţele populaţiei: o dezvoltare economică sănătoasă, pusă în slujba oamenilor, privatizări care să se desfăşoare în condiţii de legalitate şi benefice pentru Statul Român, o integrare demnă în NATO şi Uniunea Europeană, fără să fie afectat Interesul Naţional al României. Am insistat, prin demersurile noastre, pentru implicare civică, pentru păstrarea principiilor de demnitate, cinste şi omenie, excluzînd partizanatul politic, de orice fel.

În acest spirit, am combătut orice încercare de denigrare a revoluţiei şi ne-am opus tuturor celor care încearcă să apere, prin cele mai diverse forme, interesele impostorilor care devalizează economia ţării. În bilanţul activităţii noastre s-au înscris ample manifestări, ce şi-au propus promovarea idealurilor Revoluţiei, care nu reprezintă altceva decît o chintesenţă a Idealului Naţional. Astfel, din numeroasele exemple pe care le putem da, amintim manifestările organizate anual, la 15 ianuarie şi 15 iunie, prin care îl omagiem pe marele nostru poet naţional Mihai Eminescu; de asemenea, în fiecare an, cinstim memoria marilor poeţi basarabeni Leonida Lari şi Grigore Vieru, precum şi pe aceea a inegalabililor interpreţi Ion şi Doina Aldea Teodorovici, militînd, în acelaşi timp, pentru cauza nobilă a reunirii României, între frontierele ei fireşti. Am sprijinit şi sprijinim voinţa românilor basarabeni de a se reuni cu ţara.

Totodată, atît cu prilejul Zilei Naţionale a României, cît şi cu ocazia altor Sărbători naţionale, am adus omagiul nostru de recunoştinţă tuturor celor care s-au jertfit pentru cauza Naţiunii Române. Nu în ultimul rînd, F.N.R.R. a iniţiat numeroase acţiuni umanitare, dintre care menţionez: ajutorarea copiilor cu diverse forme de handicap, a persoanelor aflate în dificultate, în urma calamităţilor naturale (inundatii) etc. Avem, aşadar, toate motivele să ne mîndrim cu realizările F.N.R.R., demonstrînd, prin tot ceea ce am întreprins, că rămînem credincioşi cauzei revoluţiei, înfăptuită în urmă cu un sfert de secol. În acest an, vom încerca, prin toate demersurile noastre, să ne dovedim, ca şi pînă acum, calitatea de buni români, de cetăţeni europeni oneşti, oameni demni ai acestei ţări, care are dreptul să fie mîndră de Istoria ei şi care dispune de tot ce este nevoie pentru a se afirma, tot mai puternic, ca o forţă a progresului şi a păcii în lume.

Stimaţi colegi revoluţionari, în data de 20 mai 2014, orele 12,00, la Mînăstirea Negru Vodă, din localitatea Cîmpulung Muscel, vă invităm la ceremonia de sfinţire a steagurilor Federalei Naţionale a Revoluţionarilor din România.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Preşedinte F.N.R.R.,

CONSTANTIN BEBE IVANOVICI

Preşedinte de onoare, IOSIF ARMAŞ

Prim-vicepreşedinţi:

MARIAN TRANDAFIRESCU,

AURICĂ MANOFU, PAVEL CHIŢA,

MILICĂ RĂDULESCU

Păreri și opinii