Judecătoarea aflată în detenţie pentru luare de mită, trimisă în judecată în alt dosar de corupţie

in Război corupției

Floriţa Boloş, judecătoarea din Arad condamnată, la patru ani de închisoare, pentru că a luat mită pentru pronunţarea unor sentinţe favorabile a fost trimisă în judecată de către procurorii DNA într-un alt caz, în care este acuzată de mai multe infracţiuni, între care abuz în serviciu contra intereselor publice şi fals intelectual. Floriţa Boloş şi-ar fi împroprietărit abuziv cu terenuri mai multe cunoştinţe. Aceasta se află în prezent în detenţie. Judecătoarea este acuzată, de această dată, de opt fapte de abuz în serviciu contra intereselor publice, opt fapte de fals intelectual, două fapte de fals material în înscrisuri oficiale şi de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată. În acelaşi dosar mai este judecat un bărbat, Petre Georgiu, acuzat de săvîrşirea a 12 infracţiuni de uz de fals. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt: în perioada 2010-2012, inculpata Boloş Floriţa, în calitate de magistrat judecător la Judecătoria Ineu, prin încălcarea şi ignorarea normelor procesual civile imperative în ceea ce priveşte competenţa teritorială şi fără să existe dovada plăţii taxelor judiciare de timbru şi timbru judiciar mobil, a pronunţat un număr de opt hotărîri judecătoreşti, prin care în mod abuziv s-a transferat în patrimoniul reclamanţilor din cauzele civile respective dreptul de proprietate asupra a 329 parcele de teren (respectiv 468,6829 ha), care au făcut obiectul judecăţii. De asemenea, soluţiile din cauzele civile au fost pronunţate de inculpată în absenţa persoanelor care în mod real trebuiau să aibă calitatea de părţi şi a probelor necesare adoptării unor soluţii juste, pronunţînd astfel hotărîri contrare legii prin care anumite persoane din cercul său de cunoştinţe/sau indicaţi de aceştia, au dobîndit dreptul de proprietate de care în alte împrejurări nu ar fi beneficiat. Aceste aspecte ar fi trebuit să conducă (pe cale de excepţie) la anularea acţiunilor (pentru netimbrare) şi la declinarea cauzelor la instanţa competentă teritorial, respectiv Judecătoria Chişineu – Criş. Unul dintre beneficiarii acestor drepturi de proprietate este şi inculpatul Georgiu Petre (12 parcele), care în luna aprilie/mai 2012, a şi depus sentinţele respective pentru întreprinderea formalităţilor de intabulare. Concret, inculpata Boloş Floriţa a reţinut în cuprinsul sentinţelor în mod nereal faptul că acţiunile sînt timbrate legal, că pîrîţii şi reclamanţii din cauze au calitate procesuală pasivă, respectiv activă şi că pîrîţii au avut în patrimoniul acestora la data încheierii antecontractelor de vînzare-cumpărare dreptul de proprietate cu privire la parcelele de teren menţionate în acestea şi în cererile de chemare în judecată. Mai mult, înaintea pronunţării hotărîrilor judecătoreşti, se înregistrau cereri în numele părţilor privind renunţarea la calea de atac (acestea fiind întocmite de persoane din anturajul magistratului judecător). După pronunţarea hotărîrilor judecătoreşti, pentru ca acestea să rămînă definitive şi irevocabile, se constata în mod nereal că părţile au renunţat la căile de atac. Astfel, se înlătura orice posibilitate ca o instanţă superioară să cenzureze hotărîrile în condiţiile în care nu erau citate ca părţi şi persoanele care erau titularii reali ai dreptului de proprietate asupra parcelor de teren, care făceau obiectul judecăţii menţionaţi în titlurile de proprietate. Prin această conduită s-a cauzat un prejudiciu total de 41.089,03 lei primăriilor pe raza cărora se aflau terenurile respective, prin faptul că nu s-au încasat la bugetele locale sumele corespunzătoare taxelor aferente, concomitent cu obţinerea unui folos necuvenit suplimentar pentru persoanele beneficiare ale drepturilor de proprietate constituite din dobîndirea injustă a acestora”. Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel Timişoara. Floriţa Boloş este judecată în al doilea dosar de corupţie. În 5 iulie 2013, procurorii au dispus trimiterea în judecată a magistratului de la Ineu după ce a primit mită.

Untaru Claudia

COMENTARII DE LA CITITORI