La 5 septembrie, s-au împlinit 34 de ani de la apariţia …

in Lecturi la lumina ceaiului

La 5 septembrie, s-au împlinit 34 de ani de la apariţia, în revista „Săptămîna“, a celui mai curajos articol din perioada comunistă

– Autorul a fost interzis de cenzură timp de 4 luni –

IDEALURI

 

Pledăm aici, mai cu seamă în folosul obştesc al tinerei generaţii avide de cultură şi adevăr istoric, pentru repunerea în circulaţie a textelor sacre ale civilizaţiei noastre, înmănunchiate într-o colecţie care ar putea fi intitulată „Biblioteca Naţională”: opera politică a lui Eminescu, cuvîntările lui Simion Bărnuţiu, I. C. Brătianu, Vasile Boerescu, Take lonescu, Vasile Goldiş, luliu Maniu, Armand Călinescu, întreaga operă istorică a lui Nicolae lorga, sistema politologică a lui Aurel C. Popovici, Trilogia Valorii a lui Lucian Blaga şi multe, multe altele.

Ele sînt comori inestimabile ale patrimoniului nostru şi chiar dacă autorii unora dintre ele au fost tributari unor greşeli şi excese, lucrările lor fundamentale rămîn şi sînt bunuri cîştigate, izvoare de spirit pururi treaz pentru conştiinţa romanităţii de pretutindeni. (…) O naţiune nu se poate edifica decît prin oamenii locurilor, care s-au născut aici de sute şi mii de ani şi care nu părăsesc frontul muncii cînd dau de greu. (…) Onorurile cele mai înalte trebuie să le primească cei ce săvîrşesc fapte patrioticeşti, cum spunea cronicarul, nu vizitatorii avizi de cîştig, dascălii de tarantelă democratică, înveşmîntaţi în tartanul lor rău mirositor, irozii străini intereselor acestei naţii, cei care zornăie din pintenii trufiei şi-i ameţesc pe unii cu patriotismul lor gheşeftar. Noi n-avem nevoie de leneviţi profeţi, de iude care nu au dimensiunea jertfei româneşti în sîngele lor uşor de cumpărat, aşa după cum bine spunea Eminescu: „O populaţie flotantă nu poate reprezenta stabilitatea instituţiilor, nu poate reprezenta sentimentul înrădăcinat al ideii de stat, al armoniei şi solidarităţii naţionale”.

CORNELIU VADIM TUDOR

(Text reprodus din revista „Săptămîna”,

nr. din 5 septembrie 1980)

COMENTARII DE LA CITITORI