LA MOARTEA MARELUI CASCADOR ŞI OM DE CARACTER SOBI CSEH

in Lecturi la lumina ceaiului

– Reamintim ce a făcut Tribunul pentru prietenul său –

File din Dosarul de Securitate
al lui Vadim
DOCUMENTUL NR. 1
CNSAS – vol. 11
Fila 159, ora 10,30

UM 0639/II                           31.07.1986
BUCUREŞTI                        STRICT SECRET
IEŞIRE                                 Ex. unic
Nr. D/00/325895                    UM 0610/151
Data 01.08.1986
Post 35/20 4/patru file
Redat din limba română
Telegramă telefonată, expediată la 31.07.1986

Către Petru Enache, secretar al C.C. al P.C.R.

„T” expediază o lungă telegramă lui Petru Enache, secretar al C.C. al P.C.R. Îl roagă să găsească o soluţie pentru a ieşi din acest cerc vicios. Mai ales că de la istoricul Mircea Muşat a aflat că este nevoie de o asemenea carte politică. A doua problemă (pe) care o supune atenţiei se referă la scenariul de film, pe care l-a terminat zilele acestea.
Film artistic în două serii „Anul Nou cu Bucurie” – scenariu consacrat eroicei lupte a rezistenţei populare româneşti din primul război mondial – prilejuit de jubileul de 70 de ani, ce se va împlini în 1987, de la eroicele lupte de la Mărăşti – Mărăşeşti – Oituz. Scenariul e cerut de Casa de Filme 5, dar nu se pot apuca de el, deoarece regizorul pe care îl solicită el şi care se impune cu necesitate – fiind om de acţiune – Sobi Cseh (Cseh Szabolcs Imre, cascador Buftea) – nu are încă dezlegare, de la Mihai Dulea, să facă filme de unul singur. După ce înşiră palmaresul succeselor lui Sobi, aminteşte că i-a promis lui Eugen Barbu că va rezolva situaţia acestui om, lector la IATC şi căruia legea îi dă dreptul să regizeze filme. Se întreabă dacă e posibil ca Mihai Dulea să nu-şi exercite atribuţiile de vicepreşedinte la Consiliul Culturii, de frica unor detractori de cea mai joasă speţă. Pentru că Dulea e în concediu şi pentru că tot nu-şi asumă responsabilitatea rezolvării acestei probleme, propune (Vadim) să fie rezolvată cu Suzana Gîdea. Nutreşte speranţa rezolvării grabnice a situaţiei acestui slujitor al filmului, care în străinătate ar fi plătit cu bani grei, dar care doreşte să lucreze în ţara lui. Menţionează că acesta se află, la ora de faţă, într-o situaţie disperată. Încheie prin a arăta că nu se îndoieşte că, aşa după cum îl cunosc cu toţii, înţelept, uman şi eficient, va întinde o mînă de ajutor acestui cineast tînăr.
Semnează „al d-voastră prieten, «T»”.
DOCUMENTUL NR. 2
CNSAS – vol. 11
Fila 162 v, ora 11,31

UM 0639/II                    08.09.1986
BUCUREŞTI                STRICT SECRET
IEŞIRE                    Ex. unic
Nr. D/00/325895                UM 0610/151/AV
Data 09.09.1986
Post 27/20 2/două file
Redat din limba română

Telegramă telefonată, expediată la 8.09.1986

Către Mihai Dulea
Telegrama este adresată lui Mihai Dulea, vicepreşedinte al Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste şi îi aminteşte că, în urmă cu două luni, a promis că va rezolva favorabil situaţia actorului şi regizorului Sobi Cseh.
Consideră că doleanţa acestuia este perfect legală şi nu înţelege care sînt motivele întîrzierii acestei rezolvări. Scoate în evidenţă talentul lui Sobi, născut pentru cinematografie, arătînd că în străinătate ar fi plătit în avans, dar Sobi îşi iubeşte ţara şi vrea să lucreze numai aici.
Îşi exprimă încrederea în cuvîntul lui de onoare şi semnează E. Barbu şi „T”.

DOCUMENTUL NR. 3
CNSAS – vol. 14 A
Fila 23 v, ora 16,09

U.M. 0639/II              08.02.1988
BUCUREŞTI           STRICT SECRET
IEŞIRE             Ex. unic
Nr. D/00/316942                  UM 0610/151/AV
Data 09.02.1988
Post 25/20 – 4/4 file
Redat din limba română

Telegramă telefonată, expediată la 8.02.1988
Către Ion Coman, secretar al C.C. al P.C.R.
Expediază o telegramă tov. Ion Coman – secretar al C.C. al P.C.R. Menţionează că supune atenţiei dumnealui situaţia dramatică a cailor de la Buftea, întrucît îl ştie un om generos şi iubitor de vietăţi. Aceşti cai de rasă de la Studiourile Cinematografice Buftea nu au furajele necesare hranei şi se prăpădesc văzînd cu ochii. Consideră că e mare păcat atît pentru ei, cît şi pentru producţia naţională de filme. Arată şi demersurile pe care le-a făcut pe lîngă ministrul Agriculturii, dar au fost zadarnice. A telegrafiat şi tov. Suzana Gîdea – dar degeaba.
Conştiinţa lui de scriitor şi dragostea pentru aceste animale îi cer să apeleze la nobleţea dînsului, de vechi cavalerist şi militar de carieră, şi să-l implore: „Salvaţi caii Cinematografiei!”.

ÎN APĂRAREA LUI SOBY CSEH!
Am aflat de prigoana declanşată împotriva prietenului meu de o viaţă, Soby Cseh. Acesta e unul dintre cei mai mari regizori de lupte şi cascadori din întreaga Istorie a cinematografiei mondiale. Este scandalos ceea ce se întîmplă şi nimeni n-are dreptul moral să judece un astfel de om curat la suflet, care a fost sărac întreaga lui viaţă – iar dacă a oferit vreo informaţie organelor de atunci ale Statului a făcut-o cu privire la fraudele teribile care se săvîrşeau în Cinematografie. Eu, unul, cunosc un cu totul alt aspect al vieţii lui Soby Cseh: nu acela de colaborator al Securităţii, ci acela de urmărit!
Da, da: în Dosarul de Urmărire Informativă pe care mi l-a întocmit, mie, Securitatea şi care numără nu mai puţin de 20 de volume, Soby Cseh nu apare cu nici o Notă referitoare la mine şi la familia mea (deşi eram, aproape zi de zi, împreună), dar el împarte, cot la cot cu mine şi cu Eugen Barbu, statutul de hărţuit, filat, înregistrat etc. Mai mult decît atît, dar ca interpret al rolului principal al piesei mele de teatru „Toată lumea ştie fotbal”, care a avut 6 reprezentaţii la Teatrul „Constantin Tănase”, în decembrie 1989, Soby Cseh a suportat mari presiuni din partea Securităţii şi a cenzurii, pentru a elimina cele mai „periculoase” replici – dar el a refuzat, cu mult curaj. Ar fi multe de spus şi, la nevoie, dacă va exista vreun proces la Tribunal, eu mă ofer ca martor şi voi pleda în favoarea nevinovăţiei acestui om remarcabil. Efectiv, sînt revoltat că, la 21 de ani de la „baia de sînge” din decembrie 1989, trecutul nu ne lasă să trăim. Fii tare, Buză de Iepure! Acolo unde te-a pălmuit Mafia, te sărută Cuza Vodă, adică Tribunul!
Corneliu Vadim Tudor,
(„România Mare“, 2 febr. 2011)

COMENTARII DE LA CITITORI