Libertinajul fesenist al libertăţii!

in Lecturi la lumina ceaiului

Sentimentul nevoii de libertate este o imanenţă a naturii umane. Însă libertatea nu este standardizată, fiecare individ definind-o în raport cu propriul parcurs existenţial. Universul nostru spiritual modifică, permanent, limitele în care alege să trăiască. Am aproba oricare dintre preţioasele cugetări despre libertate, dar, atunci cînd se încalcă, de pildă, dreptul la asigurarea asistenţei medicale în cazul unui copil – ei, bine, omenirea cea atît de civilizată a zilelor noastre trebuie să-şi redefinească, de urgenţă, adevărata esenţă a libertăţii! De fapt, oamenii nu au fost, niciodată, liberi. Cetăţeanul român, condamnat la atîta sărăcie, nu poate fi liber, în vreme ce aproapele său de ,,democraţie” trăieşte o poftă nebună de înavuţire continuă. Mesajul conform căruia cineva îţi poate aduce, numaidecît, libertatea constituie minciuna supremă prin intermediul căreia sîntem tîrîţi pe drumul pierzaniei. Libertatea se cucereşte clipă de clipă, iar, după constituirea modernă a societăţii, atitudinea civică la obligarea aplicării corecte a Legii reprezintă garanţia că vom cunoaşte măcar cîteva fărîme de libertate.

E obligatoriu să ieşim din vîltoarea de stress creată de conducătorii de egoisme politico-afaceriste. După atîţia ani de colcăială a minciunii şi de mitraliere propagandistică, ne întrebăm cum ar arăta, oare, acel om care ar îndrăzni să ne vorbească despre drepturile noastre, încălcate flagrant: dreptul la viaţă, la asistenţă medicală, dreptul de a te exprima, sau de a circula liber ş.a.m.d. În societatea contemporană, copiii sînt condamnaţi să trăiască veşnic înfometaţi, îndureraţi de neajunsuri, umiliţi şi lipsiţi de orice speranţă. Zilele noastre sînt din ce în ce mai otrăvite, cu taxe şi impozite peste măsură. Lipsa de respect faţă de noi a gulerelor murdărite de atîta avere naţională jefuită constituie cea mai gravă infracţiune, matca tuturor celorlalte nedreptăţi. Înjunghierea viitorului populaţiei s-a făcut prin subminarea totală a economiei – prin privatizări frauduloase, adică prin vînzarea de ţară, prefăcută în luxuriante averi nemeritate. S-a terminat cu sensul unic al îmbogăţirii lor şi cu drepturile şi libertăţile arătate prin gardul feudelor de parvenire politică, şi a venit vremea întoarcerii roţii dreptăţii! Votez pentru spargerea clicii veşnic la Putere şi pentru instalarea, de drept, a adevăratului preşedinte al acestei ţări!

Nichita Mladin

COMENTARII DE LA CITITORI