LIRICĂ RELIGIOASĂ

in Lecturi la lumina ceaiului

ISUS FLAGELAT

Isus vede moartea îngrozitoare

Venind cu aer ameninţător

Pentru a fi biruitoare

Şi-a-L face, astfel, Nemuritor.

 

Refren

Eu sînt cel vinovat,

Isus este Cel curat.

Ah, cît sînt de nemernic!

Recunosc şi mă vait.

 

Călăii plini de turbare,

Ca nişte lupi urlînd,

Îi lovesc fără-ncetare

Veşmintele-I smulgînd.

 

De răni este acoperit

Sîngele-I curge, curge.

Mereu este lovit,

Şi carnea I se smulge.

 

ISUS ÎNCORONAT CU SPINI

I se-aşează în mîinile-I sfinte,

Drept sceptru, o trestie lungă.

Şi fiecare rîde şi minte:

Ce frumos e! Pe tron o s-ajungă!

 

Refren

Oh, păcătoşi plini de ură!

Acest supliciu pentru noi îl îndură.

 

Cu spini este încoronat,

Şi trupu-I lovit cu ciomagul.

Ca dracii la El au urlat

Mereu ţopăind şi scuipîndu-L.

 

Această cruntă coroană

Ţeasta I-o străpunge;

Tot trupul Îi este o rană,

Apă, şi creier, şi sînge.

 

ISUS RĂSTIGNIT

O canalie neobrăzată

Îi trage cu rîvnă

Sărmana-I cămaşă însîngerată,

Ce pe răni Îi atîrnă.

 

Refren

Oh, păcătoşi plini de ură!

Acest supliciu pentru noi îl îndură.

 

Pe cînd cei mai barbari

Îl pregătesc de moarte,

Unii din cei mai avari

Veşmîntul îl joacă la zaruri.

 

Oh, crudă barbarie!

Membrele se frîng,

Trupu-I tot o carne vie,

Nervii fîşii I se strîng.

 

ISUS MORT ŞI ÎNGROPAT

Oh, josnici mizerabili,

Aţi reuşit, Isus e mort

Noi toţi sîntem vinovaţi!

Care va fi destinul nostru?

Oh, păcătoşi, cît a mai suferit

Şi murind, pe voi v-a mîntuit.

GRIGNON DE MONTFORT (1673-1716)

COMENTARII DE LA CITITORI