Lui Paul Everac

in Poeme

Cînd maestrul Paul Everac
A creat „Cartea lui Ioviţă”
Şi multe alte scrieri răscolitoare
Şi purificatoare de inimi,
El a reliefat în acele opere
Nu numai tragedia neamului nostru
De poeţi şi de cîntăreţi
După vînzările de la Yalta şi Malta,
Ci şi tragedia unei întregi Istorii
A Românilor,
Îngrozitor de nedreaptă,
Pe care „poetul pătimirii noastre”
– Sublimul Octavian Goga –
A legat-o de sensul dureros
Al aforismului său:
„Munţii noştri aur poartă,
Noi cerşim din poartă-n poartă”…

Stimate Maestre… în această lume de urîciuni,
Condusă de un satanism criminal,
Singura salvare e adîncirea-n cultură
Şi-n a noastră civilizaţie
A legii iubirii, pe care Mîntuitorul nostru
A adus-o în lume,
Salvîndu-ne de lupta zadarnică
Şi dezastruoasă
Cu morile de
Vînt!

Reascultaţi „Tristan-ul wagnerian”,
Sincer „întristîndu-vă…
Oedip-ul enescian,
Recitiţi „Luceafărul eminescian“
Şi cugetările, cu rezonanţe
De mări şi de oceane în lumea binelui
– Cugetări generate de înţeleptul Brâncuşi –
Şi vă veţi potoli zbuciumările, ca apoi
Să priviţi o noapte-nstelată,
– O noapte transfigurată de dor… –
„O noapte de limpezimea peruzelei,
O noapte străbătută
De fiorul unei supraterestre
Frumuseţi”…

Ascultaţi cu smerenie
Imnuri byzantine,
Din vremuri de demult,
Şi veţi spune,
Asemenea lui Dan Botta, că…
„Prin transparenţa suprafirească
A cîntărilor
Pe care le relevă emoţionant,
Această constelaţie a Euterpei
Ne evocă o viziune de rai,
Pe care cruciaţii din cronica
Lui Villehardouin au avut-o
În faţa celor o mie de cupole de aur
Ale Constantinopolei”…

Să ne întoarcem la ortodoxism,
La ortodoxismul care „înflorea în divin,
Să ne întoarcem la
Byzanţ,
Şi vom cunoaşte
Cel mai înalt suflet,
Al evlaviei”…

DORU POPOVICI

COMENTARII DE LA CITITORI