Lumina Naşterii

in Poeme

De prin nămeţii de credinţă vie

Lumină te-ai născut spre măreţie

Să fii şi să rămîi Trimis din Cer

Dumnezeire în adînc mister…

În ieslea geruindă de iubire

Pufoasă şi cu îngeri de ştergar

Sfinţit-ai alb de nuferi în Psaltire

Smerenie cu duh în calendar.

Nămeţi-nalţă un colind, din stele

Cînd magii dumirindu-se sfioşi

Mai dau minunii fast de imortele

Cu daruri fine, nişte Feţi-frumoşi.

Trimis să fii şi să rămîi Credinţă

Colind sfinţit, scînteie în Psaltire

Te simt în sacra Timpului Fiinţă

În ieslea aburindă, mugurire.

LIVIU ZANFIRESCU

COMENTARII DE LA CITITORI