Mafia din CFR (2)

in Război corupției

Trei contracte într-o singură zi
Într-o singură zi, pe 28 iunie a.c., departamentul de achiziţii din cadrul Regionalei Iaşi a atribuit apropiaţilor directorului Pipa trei contracte, pentru execuţia unor lucrări de întreţinere şi reparaţii pe linia de cale ferată 511, între staţiile Dărmăneşti – Vatra Dornei – Ilva Mică, ce însumează 467.365,35 lei plus TVA. Daria Const SRL a fost selectată din poziţia de unic ofertant, fiind singura care s-a prezentat la licitaţia organizată. Acestor angajamente li se adaugă încă unul, cu acelaşi obiect, obţinut în aceleaşi condiţii, cu cîteva zile mai înainte, pe 10 iunie, de 298.291,61 lei fără TVA. Tot în luna mai, Daria Const a fost selectată pentru a executa reparaţii la calea ferată pe traseul Gura Humorului – Ilva Mică, urmînd să încaseze 352.062,96 lei la care se adaugă TVA.
Pericol pentru siguranţa circulaţiei feroviare
O serie de documente întocmite de reprezentanţii CFR arată că modalitatea de lucru şi calitatea prestaţiilor executate de firma sătmăreană lasă de dorit. Un raport de constatare semnat de inginerul Dan Corneliu, şeful Districtului SCB-5-Gura Humorului Oraş, datat 3 decembrie 2015, relatează despre neregulile descoperite în patru dintre punctele de lucru ale firmei. În toate cazurile se face referire la nerespectarea documentaţiei tehnice, la lipsa avizelor şi la neglijenţă în adoptarea măsurilor de siguranţă a circulaţiei, fapt ce a pus în pericol traficul feroviar. Cum inginerul are cunoştinţă de susţinerea de care se bucură Daria Const la nivelul conducerii Regionalei, propune o soluţie extremă: scoaterea din funcţiune a instalaţiilor de semnalizare automată tip BLA (bloc de linie automat) care permit controlul circulaţiei trenurilor pe linii.
„Avînd în vedere cele menţionate mai sus, precum şi faptul că după toate demersurile efectuate de la nivelul districtului pentru respectarea Caietelor de Sarcini (Proiectelor), firma Daria (Const – n.r.) SRL continuă lucrările fără a respecta nici o prevedere privind protecţia cablurilor, a condiţiilor SC (siguranţa circulaţiei – n.r.), SSM (protecţia muncii – n.r.), SU şi de protecţie a mediului cu privire la lucrările CT (şi nu numai) şi dacă această firmă nu este determinată să respecte aceste condiţii, de către factorii de decizie de la nivel de secţie sau regional, pentru a nu pune în pericol siguranţa circulaţiei prin transmiterea de informaţii eronate sau false (prin cablurile de dependenţă avariate la aceste lucrări), singura soluţie rămîne scoaterea acestor cabluri din funcţie şi implicit a instalaţiilor BLA aferente pînă la terminarea lucrărilor“, concluzionează raportul de constatare.
CCF SA, înfiinţată de nevasta lui Necolaiciuc, falimentată de şeful CCIA Iaşi
O altă firmă apropiată de Radu Pipa şi care îşi rotunjeşte conturile din bugetul Regionalei CF Iaşi este Compania Construcţii Feroviare SA Cîmpulung Moldovenesc, controlată de şeful Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Iaşi, Paul Butnariu. În prezent, compania este în insolvenţă din cauza datoriilor foarte mari acumulate la bugetul de stat şi la diverşi parteneri de afaceri.
Compania Constructii Feroviare SA (CCF) Cîmpulung Moldovenesc a fost înfiinţată în 2003, spre finalul mandatului de director general SNCFR al lui Mihai Necolaiciuc, şi are ca obiect de activitate construcţia de clădiri şi lucrări de geniu civil. Printre acţionarii firmei s-au numărat, în perioada de început, soţia lui Necolaiciuc, Sînziana Rariţa, iar printre administratori chiar Radu Pipa. În acest an, CCF SA Cîmpulung Moldovenesc a obţinut de la Regionala CF Iaşi nu mai puţin de zece contracte publice pentru întreţinere şi reparaţii la calea ferată. Aceasta, în condiţiile în care, potrivit presei ieşene, activele firmei au fost scoase la vînzare de lichidatorii judiciari şi există pericolul să nu-şi poată duce angajamentele la bun sfîrşit. Valoarea totală a acestor contracte se ridică la 3.497.207,19 lei plus TVA. Deşi suma nu este foarte mare, raportat la datoriile pe care le înregistrează, de 149.900.243 lei, aproape 34 milioane euro, n-ar fi de mirare ca, în ritmul cu care prinde angajamentele, să asistăm la revirimentul economic al CCF SA Cîmpulung Moldovenesc pe spatele CFR.
Refacerea Gării Iţcani – dată unei companii aflate în insolvenţă, cu rezultat previzibil…
În octombrie 2014, compania din Cîmpulung Moldovenesc a obţinut contractul pentru reabilitarea Gării din Iţcani, Suceava, investiţie căreia CFR i-a alocat un buget de 1,2 milioane de lei. Lucrările vizează reparaţii capitale, fără a se interveni în vreun fel la structura edificiului, declarat monument istoric. După cîteva intervenţii în noiembrie 2014 la peroane şi la acoperiş, Compania de Construcţii Feroviare a suspendat activitatea la acest obiectiv. Conducerea CFR a invocat absenţa unui certificat care să ateste proprietatea CFR asupra terenurilor aferente imobilului, motiv ce ar fi împiedicat obţinerea autorizaţiilor de construire. Şeful Regionalei Iaşi a precizat că actele respective se află în arhivele din Cernăuţi.
ISIS Comprest Bîrlad, „teroriştii” contractelor din Regionala Iaşi
ISIS Comprest SRL, cu sediul în Bîrlad, este deţinută de afaceristul Gelu Lupaşcu şi cîştigă în mod constant contracte în Regionala Iaşi. Firma prestează o gamă largă de servicii, de la reparaţii şi întreţinerea imobilelor, pînă la salubrizare şi curăţenie în spaţiile CFR. Numele ISIS Comprest SRL a apărut în Raportul întocmit de Corpul de Control al CFR, în 2013, în legătură cu mai multe nereguli descoperite în contractele de achiziţii publice încheiate la nivelul Regionalei CFR Iaşi. Ancheta a avut în vedere mai multe contracte atribuite firmei, între care acordul-cadru privind „Salubrizarea staţiilor de cale ferată de pe raza de activitate a SRCF Iaşi“ atribuit în februarie 2013, cu o durată de 24 de luni şi o valoarea de 571.520,77 lei şi „Reparaţii curente şi igienizări în staţia CF Cîmpulung Est-faţade“, în valoare de 61.490,16 lei. Inspectorii au descoperit numeroase nereguli în derularea contractelor, între care ajustarea unor preţuri fără justificare sau plata pentru prestaţii care nu au fost prevăzute iniţial. În 2015, ISIS Comprest SRL a încasat de la CFR Iaşi 345.600 lei pentru salubrizarea vagoanelor de călători din Postul Revizie Vagoane Vatra Dornei şi încă 200.472 lei pentru prestări-servicii de curăţenie pe automotoarele şi ramele electrice din depourile din Iaşi şi Suceava. La finalul anului trecut, compania a mai obţinut un contract, în asociere cu CCF Cîmpulung Moldovenesc, pentru lucrări de renovare, igienizare şi reparaţii la clădirea staţiei CFR Nicolina, Iaşi. Valoarea contractului a fost de 188.967,94 lei plus TVA.
Director demis de Fenechiu, pentru a-l proteja pe Pipa (1)
În primăvara anului 2013, Corpul de Control al CFR SA a întreprins un control de anvergură la Regionala Iaşi, în fieful lui Radu George Pipa, dînd curs unor sesizări primite de la mai mulţi angajaţi ai companiei. Verificările au vizat un număr de 17 dosare de achiziţii publice şi modul în care s-au derulat contractele încheiate cu societăţile desemnate cîştigătoare. Inspectorii au identificat o serie de nereguli majore în procedurile de achiziţie desfăşurate de Direcţia de Patrimoniu. Între contractele cu probleme au fost indicate cele încheiate cu ISIS Comprest, Daria Const SRL sau Ghenuta SRL. S-a mai stabilit că aprobarea actelor adiţionale pentru suplimentarea fondurilor destinate derulării unor angajamente s-a făcut fără a se respecta baza legală şi fără a exista note de fundamentare.

(va urma)
IONEL SCLAVONE

COMENTARII DE LA CITITORI