Magică trăire

in Poeme

Ai luat asupra ta Păcatul Lumii
Cu voia Tatălui avut-a rost
La Getsimani ruga Ta a fost
Preludiu pentru facerea minunii.

A fost sărutul semnul de trădare
Iar prinderea un fel de uvertură
Să se-mplinească prin prooroci Scriptura
Iar Golgota să-ţi fie Înălţare…

Atunci Pămîntul s-a cutremurat
Catapeteasma-n două s-a sfîrşit
Pînă şi pietrele s-au despicat
Iar trăitorii toţi s-au îngrozit…

Era de-acuma cea de-a treia zi
Din morţi te-ai ridicat ca o vestire
„Vreau să vă bucuraţi, iubiţi copii
E învierea magică trăire!”

Şi-n noaptea îmbrăcată-n sărbătoare
Tu ai să vii, Lumina Lumii, vie
„Christos a Înviat! În bob de soare,
De Adevăr, de Cer, Pămînt, să fie
Aura primăverii-germinare…

LIVIU ZANFIRESCU

COMENTARII DE LA CITITORI