Mărturisirile tulburătoare ale unui medium

in Lecturi la lumina ceaiului

 

 

„ŞI ANIMALELE NOASTRE IUBITE SE DUC ÎN CERURI!“ (5)

 

Visele

Multe persoane m-au întrebat dacă este posibil să ajungi la cei care au trecut dincolo, prin vise. Răspunsul este fără echivoc: DA! Corpul spiritual părăseşte trupul fizic în fiecare noapte, cînd adormim. Trupul fizic se aprovizionează din nou cu energii cosmice, iar cel spiritual face acelaşi lucru, la un nivel superior. În starea de vis sîntem foarte sensibili faţă de impresiile transmise de către spirite, deoarece nu sîntem implicaţi la nivel conştient sau mental. În consecinţă, putem recepta mai lesne impresii. Aflaţi în formă de spirit, sîntem capabili să-i vedem pe cei dragi nouă sau pe îndrumători şi, eventual, să prevedem întîmplări viitoare, ori chiar să vizualizăm vieţi anterioare. Este, de asemenea, timpul în care rudele noastre din lumea spiritelor pot să comunice cu noi. Deoarece în vis sîntem mai apropiaţi de nivelurile spirituale, este mult mai uşor să comunicăm cu aceia care au trecut dincolo. Cel mai simplu mod de a lua contact cu spiritele în vis este să te gîndeşti la ele înainte de a adormi. Mulţi dintre clienţii mei au folosit cu succes această metodă. Totuşi, oamenii, în marea lor majoritate, nu-şi amintesc aceste întîlniri sau nu ţin minte decît crîmpeie sau fragmente. De obicei, visele noastre nu au absolut nici un înţeles. Pentru a ni le reaminti, e nevoie de exerciţiu şi disciplină.

Există mai multe mijloace prin care să vă amintiţi visele. Spre exemplu, să ţineţi lîngă pat un aparat de imprimare a vocii pe bandă şi, imediat după trezire, să înregistraţi orice impresii, scene şi sentimente pe care le-aţi trăit în vis. Puteţi şi să le notaţi, dar, după o perioadă de timp, majoritatea oamenilor consideră mai greu de continuat aceasta metodă. Dacă vă obişnuiţi cu practica înregistrării viselor, veţi fi uluiţi să constataţi cît de multe detalii sînteţi capabili să vă amintiţi.

Viziunile

Mulţi oameni au spus că-i văd pe cei dragi stînd în camera lor, lîngă pat, sau aşezaţi în fotoliul din camera de zi. Cînd sînteţi mai receptiv şi nu sînteţi blocat în plan mental, este foarte posibil ca, într-adevăr, să-i vedeţi.

Faceţi un pact

Pentru a contacta lumea spiritelor, un alt exerciţiu constă, pur şi simplu, în a-l ruga pe spiritul prieten să vă fie alături într-un anumit moment al zilei. Explicaţi-i că doriţi o dovadă a existenţei lui, sens în care el trebuie să îndeplinească o sarcină anume. De exemplu, una dintre clientele mele, al cărei fiu trecuse în lumea de dincolo, îl ruga în fiecare noapte: ,,Vreau să stabileşti, împreună cu mine, un semnal prin care să arăţi că te afli aici. Dacă răspunsul tău este «da», fă în aşa fel încît felinarul de pe stradă să clipească o dată, şi de două ori, dacă răspunsul tău este «nu». După două luni de repetare cotidiană a acestei cereri, femeia a constatat că spiritul fiului răspundea exact în modul specificat de ea. E posibil ca acest lucru să nu-i reuşească oricărei persoane care face o astfel de încercare. În mod evident, acea mamă şi fiul ei din lumea spiritelor erau foarte hotărîţi să ia legătura unul cu celălalt, şi rezultatele încercării lor au fost încununate de succes. Lucrurile se pot petrece mai uşor dacă, atunci cînd rugaţi spiritele să-şi demonstreze prezenţa, le cereţi să îndeplinească sarcini mai simple. Spre exemplu, nu le cereţi să mute obiecte, să deschidă uşi, sau să fredoneze un cîntec. DAŢI-LE O SARCINĂ UŞOARĂ! Datorită alcătuirii energetice a spiritelor, am descoperit că metoda cea mai uşoară pentru ca ele să-şi facă ştiută prezenţa este aceea de a utiliza un aparat electric. Spiritelor le place electricitatea, sub orice formă s-ar afla ea. Multe spirite sînt capabile să influenţeze cîmpul de forţe electrice al protonilor şi electronilor şi să producă modificări la diverse obiecte electrice din casă. Acest lucru este cu atît mai bine remarcat, dacă persoana decedată era o fiinţă cu un înalt nivel emoţional. Energia emoţională poate fi utilizată în chip de conductor.

(va urma)

JAMES VAN PRAAGH

COMENTARII DE LA CITITORI